Vraag naar meer brandbeveiliging voor Dilbeeks grondgebied

 

Concreet wordt de Dilbeekse kazerne tijdens de dag bemand door 2 beroepsbrandweerlieden van de post Asse. Zij verzorgen voornamelijk de ziekenwagendienst maar worden ook bij brand opgeroepen in assistentie van andere korpsen.
’s Avonds en tijdens de weekends en feestdagen zijn er permanent 2 vrijwillige brandweerlieden in de Dilbeekse kazerne en worden er bij brand nog eens 4 opgeroepen.

Volgens raadslid Dedobbeleer geeft dat in beide gevallen problemen. De 2 beroepsbrandweermannen die in geval van brand overdag worden uitgestuurd, zijn altijd als eerste ter plaatse (vaak binnen de 3 à 5 minuten). Maar gezien het wettelijk verplicht is dat een pompwagen moet uitgestuurd worden met 6 mensen aan boord, kunnen zij nog geen bluswerken starten. Zij moeten dus wachten om assistentie te leveren aan de korpsen die nadien aankomen, wat vaak 8 tot 15 minuten later is.

Dit is niet enkel frustrerend voor de betrokkenen brandweerlieden, maar ook voor de buren of familie die er staan op te kijken. Bovendien is die tussenperiode van 6 à 8 minuten dat er nog niet kan geblust vaak van evensbelang om essentiële veiligheidsoperaties te doen.

Maar ook voor de avond-, weekend- en feestdagenperiode is er een probleem. De 2 permanente vrijwilligers worden eveneens ingezet voor ziekenwagendienst. Maar in geval van brand moeten ook zij wachten tot 4 andere vrijwilligers naar de kazerne komen, om de wettelijke voorziening van het uitrukken met een pompwagen te respecteren. Ondanks het feit dat dit operationeel op perfecte wijze lukt bij het Dilbeekse vrijwilligerskorps, blijft er om die reden nog steeds tijdverlies vooraleer effectief kan uitgerukt worden. Ook dat zijn vaak kostbare minuten als het gaat om levensbedreigende incidenten.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) erkende het probleem en schetste de historiek van de vooruitgeschoven post Dilbeek die destijds (1991) startte als voorpost van de kazerne Asse. Heel vaak is vanuit Dilbeek de terechte bedenking gemaakt dat 2 beroepsbrandweerlieden tijdens de dag te weinig is. Om financiële redenen kon de gemeente Asse nooit een ruimere bemanning in Dilbeek garanderen.

Sinds de hervorming van de brandweer behoort Dilbeek sinds 2015 tot de Hulpverleningszone Brabant-West. De voorbije 3 jaren werd daar vooral gefocust op de concrete uitwerking en toepassing van de reorganisatie, hetgeen uiteraard volledig draait om de nodige financiële middelen (gemeentelijke en federale dotaties) en daarbij horend de concrete invulling van een personeelsplan. Wat vaak leidde tot heftige discussies omtrent de gemeentelijke dotaties, soms geschillen voor de rechtbank of zelfs dwingende tussenkomsten door de Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Burgemeester Willy Segers bevestigt dat deze situatie niet langer kan getolereerd worden. Dilbeek verdient gezien zijn bevolkingsaantal, oppervlakte en bevolkingsdichtheid een betere bescherming. Na de tragische gebeurtenissen van 2 weken terug kaartte hij binnen het schepencollege het voorstel aan om de Hulpverleningszone Brabant-West ter zake voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen.

Binnenkort start Dilbeek met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne die vermoedelijk binnen 2 jaar operationeel is. De Hulpverleningszone wordt aangemaand om tussentijds reeds een verbetering aan te brengen in de concrete aanwezigheid van voldoende beroepsbrandweerlieden tijdens de dag, alsook naar een definitieve en volwaardige dag- en nachtbezetting te gaan wanneer de nieuwe brandweerkazerne in Dilbeek operationeel wordt. Hiertoe wordt eerstdaags in overleg gegaan met de Hulpverleningszone Brabant-West.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?