Vooronderzoek na geruchten over fraude in Ternat

De gemeenteraad van Ternat heeft op voorstel van Gunter Desmet van oppositielijst 'CD&V en Volks' beslist om aan 'Audit Vlaanderen' te vragen een forensische audit uit te voeren. Dit naar aanleiding rond aanhoudende geruchten over fraude van een personeelslid van de gemeente.
 
"Sinds enige maanden vangen verschillende leden van onze fractie aanhoudende geruchten op dat er in Ternat helaas effectief een groot fraudegeval bestaat", aldus Gunter Desmet. "De fractie betreurt dat de gemeenteraad hiervan niet officieel in kennis gesteld is. Nochtans is dit volgens het gemeentedecreet verplicht. Indien er beweringen rond fraude in een welbepaald dossier zijn, is ook transparantie naar de bevolking toe aangewezen, aangezien het over gebruik en eventueel misbruik van hun belastinggeld gaat. Bovendien is het noodzakelijk dat de gemeente alles in het werk stelt om de financiële belangen van de gemeente te vrijwaren, bijv. door zich burgerlijke partij te stellen."
 
Twee kanten
 
Gunter Desmet van CD&V en Volks stelde daarom dinsdagavond voor dat de gemeenteraad aan 'Audit Vlaanderen' vraagt om inzake dit dossier een forensische audit uit te voeren. Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen licht gemeenten door op het gebied van aankopen en aanbestedingen. Als er onregelmatigheden worden vast gesteld wordt er een forensische audit opgestart.
 

"Audit Vlaanderen zal nu eerst een vooronderzoek doen", verduidelijkt Desmet. "Het kan zijn dat zij dan geen verder onderzoek doen, omdat ze menen dat Ternat het fraudegeval voldoende heeft aangepakt. Het kan ook zijn dat ze dan nog dieper gaan graven."

"Wij wensten ook dat de gemeente zich burgerlijke partij zou stellen om zo de financiële belangen te vrijwaren en ook compensatie te krijgen voor de morele en imagoschade. Daar was echter onvoldoende draagvlak voor, wat wij betreuren", sluit Desmet af.
 
Reactie
 
"Het interne controlesysteem van de gemeente heeft dus goed gewerkt. De fraude werd vastgesteld en de gelden gerecupereerd. Er werd klacht ingediend bij het parket en het personeelslid nam ontslag", klinkt het bij het gemeentebestuur. Toch werd er nu dus mee ingestemd voor de forensische audit.
 
Recent kwam dergelijk nieuws aan het licht in Gooik, daar zijn ze al een stapje verder : Parket onderzoekt of er fraude is gepleegd op Gooiks gemeentehuis

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?