Parket onderzoekt of er fraude is gepleegd op Gooiks gemeentehuis

Audit Vlaanderen heeft het parket een dossier overhandigd dat het gevolg is van een ‘forensisch’ doorlichting van het “aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten” van de gemeente Gooik..

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen lichtte gemeenten door op het gebied van aankopen en aanbestedingen. Als er onregelmatigheden worden vast gesteld wordt er een forensische audit opgestart.

Als het administratief onderzoek uitwijst dat er mogelijke misdrijven zijn gepleegd, wordt het parket ingelicht door de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen of door de verantwoordelijke van het auditobject. In dat geval wordt ook aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie van de federale politie een exemplaar bezorgd van het auditrapport.”

 Parket

 Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt nu dat de zaak wordt onderzocht.  “We kunnen bevestigen dat we een dossier hebben ontvangen. Zoals steeds zal er worden onderzocht of er sprake is van een misdrijf of van misdrijven”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

 Geheime zittingen

 Op de gemeenteraad van eind februari 2017 werden het rapport over het “aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten” door Audit Vlaanderen” en de vorderingen rond de interne controle besproken. Nadien werd de opvolging en het resultaat van het ‘forensisch’ onderzoek op de volgende gemeenteraden ‘met gesloten deuren’ behandeld.

 Burgemeester Michel Doomst (CD&V): “We nemen de zaak ernstig en volgen het op. Maar het gaat om een intern personeelsdossier waarover we in het belang van de personen niet veel over mogen zeggen. Dat is zo wettelijk afgelijnd. Het gaat over administratieve procedures en daar zijn veel mensen bij betrokken. Alles is tot in de puntjes uitgepluisd. We zijn al maanden bezig met het bekijken van de administratieve procedures. De vraag is of de letter van de wet is gevolgd. Ik heb de indruk dat het niet zo zwaar weegt”.

 Gouverneur

 Oppositiepartij N-VA heeft het er moeilijk mee dat het tuchtonderzoek door de burgemeester zelf werd gevoerd. “Hierbij werd de verantwoordelijkheid van het schepencollege niet onderzocht. Nochtans zijn zij collegiaal verantwoordelijk voor alle beslissingen die ze nemen. De feiten die onderzocht werden door Audit Vlaanderen maken daar deel van uit.”

N-VA Gooik gaat dan ook aan de gouverneur vragen het tuchtonderzoek opnieuw te laten voeren en de verantwoordelijkheid van het schepencollege te onderzoeken.

“Audit Vlaanderen vond de vastgestelde feiten zwaar genoeg om het dossier neer te leggen bij het parket. N-VA Gooik heeft er het volste vertrouwen in dat het parket een gerechtelijk onderzoek zal opstarten en juridisch zal vervolgen. Het toont andermaal dat onze gemeente niet door de juiste mensen wordt bestuurd. Gooik verdient een eerlijk en kwaliteitsvol beleid.” besluit Steve Dehandschutter.

 Zie ook: Rapport Audit Vlaanderen

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?