"Rapport van Audit Vlaanderen legt de waarheid pijnlijk bloot"

Op de gemeenteraad van dinsdagavond werden de vorderingen besproken rond de interne controle en het rapport over het “aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten”, door Audit Vlaanderen.

Door de overgang van de vroegere boekhouding naar de BBC-regeling moeten de gemeentelijke procedures verfijnd en uitgeschreven worden in controleerbare stappen. De gemeente wil deze evolutie rond krijgen tegen eind juni 2017.

Maar volgens de N-VA-fractie bracht de audit een aantal pijnpunten aan het licht. De partij haalt een aantal opmerkingen aan: “De organisatie is zich onvoldoende bewust van het mogelijke frauderisico”. “Er is een reëel risico op ongeautoriseerde betalingen”. “De gemeente beschikt beperkt over expertise rond regelgeving”.  “Er zijn te weinig afspraken rond deontologie”. “Het risico op frauduleuze transacties wordt te weinig afgedekt”. “Uit het testwerk blijkt dat, voor bijna de helft van de betreffende leveranciers, geen overheidsopdracht werd uitgevoerd, ondanks de wettelijke verplichting”.

“Dit zijn geen valse beschuldigingen, maar een officieel rapport van Audit Vlaanderen legt de waarheid pijnlijk bloot voor burgemeester Doomst en zijn college. Gooik is daarmee de slechtste leerlingen van de klas”, zegt gemeenteraadslid Steve De Handschutter (N-VA).

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) was behoorlijk verbolgen over deze uitlatingen. Hij wond zich zichtbaar op. “Het gaat hier wel om de mensen van het gemeentepersoneel. Hier staan mensen achter, van wie geweten is dat ze hun best doen. Men doet hier zijn best om die mensen in diskrediet te brengen. Er wordt hier een sfeer van verdachtmaking geschapen. Deze audit gebeurt toch in elke gemeente. In onze gemeente zijn we al geruime tijd bezig een controlesysteem uit te bouwen”, repliceert de burgemeester.

“U wimpelt het af op de gemeentelijke administratie maar het is wel de verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en schepenen”, zegt Steve De Handschutter.

“Het is inderdaad het personeel dat uit voert maar wij moeten hen de tools geven”, aldus Doomst.

Schepen Gunther De Wilde sprong zijn burgemeester bij. “We werken op gemeentehuis met gezond boerenverstand. We hebben de laagste belastingen. Op de gemeentelijke administratie is er niemand die iets fout doet. Iedereen doet zijn best. De aanbestedingen gebeuren wel nog volgens de oude methode. We hebben niet voldoende mensen om dat sneller te aan te passen. We trokken daarom een externe hulp aan en hebben een kwaliteitsambtenaar aangesteld”, zegt De Wilde. De schepen vermeldde ten slotte dat Gooik als beste uit een analyse van Belfius kwam.

Zie ook: Kwaliteitsmanager moet Gooikse dienstverlening nog verbeteren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?