Vogelgriep: versoepeling van de ophokverplichting voor roofvogels

Nadat er in het kader van de vogelgriep eerder deze maand al versoepelingen werden aangekondigd rond de ophokplicht voor duiven, is er nu ook een versoepeling voor roofvogels. Omdat er nog steeds uitbraken zijn, blijft de ophokplicht voor pluimvee en andere vogels wel gelden.

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn opnieuw toegestaan:

  • het opleiden/trainen van roofvogels
  • het geven van demonstraties
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Eerder deze maand maakte het FAVV al bekend dat er ook versoepelingen zijn voor duivenhouder. Sinds 15 februari kunnen alle duiven overdag worden uitgelaten om te vliegen rond de duiventil. Het is niet toegelaten om de dieren in te korven en te verplaatsen om deze op afstand van de til los te laten. Vanaf 1 maart kunnen duiven worden ingekorfd en verplaatst om op afstand van de til te worden losgelaten. Dit lossen op afstand dient individueel te gebeuren. Het is m.a.w. niet toegelaten om duiven van verschillende liefhebbers samen te verplaatsen en te lossen.

Kippen wel afgeschermd

De ophokplicht voor van pluimvee geldt verder nog steeds voor het hele grondgebied. Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Lees : Ook vogels en pluimvee moeten in quarantaine door virus


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?