VNJ Lennik groeide al tot 25 leden

Vorig jaar in september streek een nieuwe jeugdvereniging neer in Lennik op een weide in Slagvijver. Op zaterdag 21 september viert VNJ Lennik zijn 1-jarig bestaan. Op zondag 22 september is het ook de laatste Pajotterkesdag van het seizoen.

Vlaams Nationaal

“Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond is in heel Vlaanderen actief en we wilden ook een afdeling oprichten in het Pajottenland. Het is voor ons belangrijk om ook in de Rand actief te zijn omdat we werk willen maken van het behoud van het Vlaams karakter. We konden hier in Lennik een weide huren”, vertelt Diederik Aelbrecht van VNJ Lennik. Op het terrein wappert er naast de Vlaamse Leeuw en de wimpel van de vereniging ook de Dietse vlag. “Die toont onze verbondenheid met de Nederlanden en de Nederandse cultuur.”

“We kozen de locatie op Slagvijver omdat we een veilige omgeving, zonder voorbijrijdende wagens, willen voor onze kinderen. Het eerste jaar is hier in Lennik goed verlopen. We zijn gestart met een 15 leden, die inschreven op onze eerste Pajotterkesdagen en groeiden tot 25 leden, die begeleid worden door 7 leiders en leidsters die allen gebrevetteerd animator zijn. Naast onze zondagsvergaderingen gaan we, zoals elke jeugdbeweging, op zomerkamp en organiseren we ook weekends voor onze kinderen. Volgend jaar in maart plannen we ons eerste eetfestijn in zaal Ons Huis”, zegt Diederik Aelbrecht.

Jeugdraad

VNJ Lennik is lid van de Lennikse jeugdraad maar de gemeente wees haar subsidieaanvraag af. “We gaan dit jaar opnieuw een aanvraag indienen. In de jeugdraad werden we vriendelijk onthaald door de andere jeugdverenigingen. Ze waren heel benieuwd naar onze plannen. We willen echt iets bieden aan de jeugd uit Lennik en brede omgeving. We werken naar een kwalitatieve leiding en activiteiten. We brengen vormende en themagerichte activiteiten.”

Ouders

De groep groeide al snel naar een 25 leden. “We krijgen goede reacties van de ouders waarvan een aantal mee werken aan de uitbouw van onze afdeling. Uit Lennik hoorden we geen negatieve kritiek, we hebben hier wel wat last van vandalisme maar daarmee worden er wel meer jeugdverenigingen geconfronteerd."

Buiten spelen

VNJ Lennik heeft een grote weide ter beschikking. “In principe spelen we altijd buiten maar als het weer dat niet toe laat hebben we nog ons heem. Daarvoor hebben een oude lijnbus helemaal gestript en omgebouwd tot vergaderlokaal met banken, tafels en zelfs een toog."

Feest

Op zaterdag 21 september viert VNJ Lennik zijn 1-jarig bestaan. “Omstreeks 19u30 houden we een plechtig moment waar een woordje zal gezegd worden. De Vlaamsgezinde oud-burgemeester van Lennik Willy De Waele zal de aanwezigen toespreken. Het nieuwe heem wordt dan voorgesteld."

Laatste Pajotterkesdag

Op zondag 22 september kunnen ouders en kinderen maar ook eender wie van 14 tot 17 uur kennis maken met de vereniging. De activiteiten gaan dan gewoon door en er is een springkasteel. Er schreven zich tijdens de drie vorige Pajotterkesdagen al heel wat nieuwe leden in.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?