Vlaams Gewest wil vernieuwde Langestraat overdragen aan gemeenten

Nu er eindelijk schot in de zaak kwam rond de herinrichting van de Langestraat (N272), dreigt het dossier toch terug vast te lopen. De gewestweg moet worden aangepast, omdat er momenteel geen fietspad is en de verkeerssituatie onveilig is voor zwakke weggebruikers. Alleen discussiëren de gemeenten met het Vlaams Gewest over aan wie de verbindingsweg moet worden toegeëigend.

Momenteel is de Langestraat een gewestweg wat betekent dat het Vlaams Gewest voorziet van het onderhoud ervan. Bijvoorbeeld wanneer er gestrooid moet worden, valt dit voor de rekening van het Vlaams Gewest. Dat zou veranderen als de Langestraat aan de gemeenten wordt overgedragen. Zij moeten dan elk instaan voor hun deel van de straat. Wat praktisch bijna onmogelijk is.

Geschrapt

Door de discussie loopt het dossier enkel vertraging op en dreigt het zelfs geschrapt te worden. Zolang geen van de betrokken partijen wil toegeven, kunnen de werken niet aanvangen. Iets wat Kris Poelaert, de burgemeester van Herne, net als zijn collega’s uit Gooik en Herne, ten zeerste betreurt. “Ik ben teleurgesteld in de houding van het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens mij heeft de N272 een bovenlokaal belang. Maar goed, we kunnen dit niet oplossen door verwijten naar elkaars hoofd te slingeren. Het beste initiatief nu is rond de tafel komen en het probleem bespreken.”

De volledige plannen van het project kan je hier lezen:

Heel wat vragen rond fietspaden Langestraat

Aanleg Langestraat kan wellicht vanaf 2020

Fietsersbond wilt trager verkeer in Langestraat


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?