Binnenkort geen wateroverlast meer in Bever dankzij open bedding

Het College van Burgemeester en Schepenen maakte tijdens een infovergadering vorige week bekend te willen starten met de werken van de Poreelbeek. De beek wordt in een open bedding gelegd rond het voetbalveld van Excelsior Bever (foto) tot aan de plasbeek.

Doel van de werken is om bij hevige regenval overstromingen te voorkomen. “De bestaande buizen hebben een diameter van een halve meter. De vernieuwde beek zal een doorsnede hebben van één meter. Het dubbele dus, waardoor de watercapaciteit ook verdubbeld,” zegt Dirk Willem, schepen van Openbare Werken. De omliggende weilanden zullen dan als opvanggebied dienen bij een overstroming.

De werken worden mee uitgevoerd door de provincie Vlaams-Brabant die het kostenplaatje ook zal dekken. Als de provincie haar goedkeuring geeft, kunnen de werken beginnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?