Aanleg fietspaden Langestraat (N272) kan wellicht vanaf 2020

GOOIK – HERNE – GALMAARDEN – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat verhoogde fietspaden aanleggen op de Langestraat, de gewestweg tussen Kester en Tollembeek. De aanleg kan wellicht aanvatten in 2020. In mei houdt AWV een infomoment voor de bewoners van de Langestraat.

De Langestraat (Gewestweg N272) is een berucht weg wegens een lange reeks ongevallen. Er zijn zelfden fietsers te zien omdat het gewoon levensgevaarlijk is om op die weg te fietsen. Toch is ook dit Pajotse traject heel aantrekkelijk voor zachte recreanten.

Infomoment

De eerste besprekingen over de aanleg van fietspaden dateren al van in 2008 maar nu is het ontwerp klaar. Om het project te kunnen realiseren moeten er nog 300 onteigenen gebeuren, vooral van stroken landbouwgronden en voortuintjes. Op donderdag 12 mei om 20 uur stelt AWV de plannen voor in De Cam. Op dat infomoment worden de omwonenden van de Langestraat uitgenodigd.

8 kilometer

Er komen dus twee fietspaden tussen het kruispunt met de N285 (Kester Brugge) en het dorp van Tollembeek. Over een 8 kilometer zal het aangenaam fietsen worden. De fietspaden worden aangelegd in asfalt en zullen tussen de 1,70 en de 2 meter breed zijn. Tussen de weg en de fietspaden komen er, waar mogelijk, groene stroken van een meter breed. Bomen moeten het rechtlijnig aspect van de weg breken en snelheidsremmend werken. De inrichting van de straat wordt ook algemeen veiliger gemaakt. In het fietspadenproject is ook de plaatsing van ‘slimme’ verkeerslichten op het kruispunt van de Edingsesteenweg en de Langsetraat in Kester voorzien.

Riolen

AWV maakt van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en, waar nodig, een gescheiden rioleringsnet aan te laten leggen. Rioolbeheerders Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. In de buurt van de Repingenstraat in Vollezele zou de snelheidsbeperking tot 50 km/u. uitgebreid worden.

Zeer welkom

AWV stelde de plannen voor op de gemeenteraad van Gooik. “We zijn al jaren vragende partij om iets te doen voor de veiligheid van de fietsers op de Langstraat. Als gemeente zijn we heel tevreden dat AWD dit project wil uitvoeren”, zegt schepen van Openbare Werken Herman Anthoons.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/galmaarden.

© foto 'Sweco'


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?