"Vlaams-Brabant moet beginnen met het corona-erfgoed bewaren"

Groen Vlaams-Brabant roept op nu al te beginnen om het Corona-erfgoed te bewaren. Omdat de provincie Vlaams-Brabant bevoegd is voor erfgoed is het daarom volgens Groen goed geplaatst om de ‘bewaring' van het tijdperk dat we nu beleven te helpen realiseren.

"Ongetwijfeld zullen we ons de Corona-tijd herinneren als een belangrijk ‘historisch’ moment. Misschien zullen we ernaar terugkijken als het moment waarop alles ‘anders’ werd, waarop mensen zich bijvoorbeeld écht realiseerden dat reizen met de trein absoluut te verkiezen valt boven reizen met het vliegtuig", begint Tie Roefs van Groen.

"In ieder geval zullen we ons deze tijd herinneren als het moment waarop we ‘collectief’ opgesloten werden ‘in ons kot’. We zullen ernaar terugkijken als een tijd waarin alles wat we daarvoor vanzelfsprekend vonden plots minder vanzelfsprekend werd. Het is voor sommige mensen ook een tijd dat ze geliefden veel te vroeg moeten afgeven. Volgens ons is het een tijd die een zodanige grote impact heeft op de hele gemeenschap dat we deze tijd later zullen willen bestuderen en in beeld zullen willen brengen."

Het is volgens Groen dan ook belangrijk dat we de ‘getuigenissen’ van deze tijd nu al beginnen verzamelen en bijhouden. "We stellen voor dat de provincie Vlaams-Brabant, al dan niet in samenwerking met de Vlaams-Brabantse gemeenten, initiatieven neemt om de ‘getuigenissen’ van de Corona-periode in Vlaams-Brabant bijeen te brengen", zegt Roefs. " Daarbij denk ik vooral aan de ‘stille getuigenissen’ als dagboeken van gewone Vlaams-Brabanders, aan schrijfsels van hulpverleners of aan mooie foto’s van straten vol witte doeken om diezelfde hulpverleners te bedanken, aan filmpjes van zingende mensen op 1,5 meter van elkaar of aan kaarsjes voor de ramen op zaterdagavond om overledenen aan het virus te gedenken."

Als we deze zaken bijhouden, kunnen deze ‘herinneringen’ volgens Groen waardevol studiemateriaal worden. "Als historici en andere wetenschappers de ‘blijf in uw kot’-periode ooit in perspectief zullen willen brengen, is het van belang dat ze daarvoor eerlijke getuigenissen hebben", meent Roefs. "We roepen daarom op om het ‘Corona-erfgoed’ nu al beginnen te verzamelen. De provincie kan via digitale weg bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen oproepen om de ‘herinneringen’ bij te houden. Op een later tijdstip kan ze de ‘stille getuigenissen’ gaan ophalen en kan de provincie werk maken van de archivering ervan."

De provincie Vlaams-Brabant is bevoegd voor erfgoed en is daarom volgens Groen goed geplaatst om de ‘bewaring’ van het tijdperk dat we nu beleven te helpen realiseren en zelfs te coördineren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?