Vertrouwen in woonzorgcentra kreeg deuk door corona-crisis

De corona-crisis heeft het vertrouwen van de Vlaming in woonzorgcentra aangetast. De grootste groep geeft vandaag de voorkeur aan thuisverpleging en mantelzorg. Dat blijkt uit de jongste enquête van Woonzorgweb.be. 1083  internetgebruikers, waarvan 76% 50-plussers, vulden de vragenlijst in.

Opvallend is de stijging van de leeftijd waarop men verwacht een beroep te zullen doen op ouderenzorg. In de vorige Woonzorgweb-enquête zei 25% “vanaf 85 jaar”. Vandaag, een goed jaar later, is dat 34%. Alle andere antwoordmogelijkheden, van 65 jaar tot 80 jaar,
scoren lager dan in 2020.

Reputatie

Andere verschuivingen zijn subtieler, maar samen schetsen ze een duidelijk beeld. De populariteit van woonzorgcentra daalt van 13% naar 10%. De verschuiving gebeurt volledig in het voordeel van de combinatie mantelzorg en thuiszorg. Deze oplossing is nu aantrekkelijker geworden dan verhuizen naar een assistentiewoning of een zorgcentrum.

Vergeleken bij 2020 zijn nu meer respondenten geneigd hun intrek te nemen bij kinderen of familie. Sinds de virusuitbraken wordt de algemene reputatie van een woonzorgcentrum belangrijker geacht dan de kwaliteit van de zorg. 

Op de vraag hoe de pandemie hun kijk op woonzorgcentra heeft beïnvloed, antwoordt 30% “in negatieve zin”. Op de vraag “Wanneer ik denk aan ouderenzorg, dan...” antwoordt nu 24% “aan de vele mensen die zich dagelijks inzetten”. Vorig jaar was dat 17%, een grote
sprong dus. Maar 17% antwoordt met “... heb ik eerder negatieve gevoelens”, en dat is 4% meer dan in 2020


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?