Vernieuwen van wegmarkeringen in Ternat

Vanaf maandag 30 augustus starten wegenverfmarkeringen op verschillende locaties in Ternat.

In groot Ternat worden alle grondmarkeringen vernieuwd / bijgewerkt.

Verder komt er :

  • een extra parkeervak Ternatstraat 41
  • zigzagmarkering inrit Delhaize op de Terlindenstraat en inrit Lidl op de Kerkstraat
  • haaientanden doortrekken kruispunt Steenberghstraat – Vitseroelstraat ter hoogte van brug over E40.
  • andersvalidenplaats markeren in Tulpenstraat ter hoogte van signalisatiebord
  • parkeervakken Bosstraat + onderbroken middenlijn
  • schoolzone Dahlialaan
  • aanduiding zone 30 in centrum Ternat
  • oversteekplaats Van Cauwelaertstraat – Kouterweg.

De werken zullen opgesplitst worden afhankelijk van het type markering nl. wegenverf of thermoplastische markeringen.

Aaneensluitend op de asfalteringswerken van de Dahlialaan zullen de thermoplastische markeringen in de Dahlialaan opgestart worden op vrijdag 27 augustus. Dezelfde ploeg van thermoplastische markeringen zal dan ook de grondmarkeringen ter aanduiding van de zone 30 uitvoeren + een oversteekplaats in thermo aan de fietsoversteekplaats Van Cauwelaertstraat – Kouterweg uitvoeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?