“Vermijdt de drukte rond de Sint-Godelieve-scholen”

"Gebruik de  pendelparkings, gebruik het openbaar vervoer of doe aan carpooling.”

SINT-MARTENS-LENNIK – De werken aan de nieuwbouw voor de basis- en middelbare school van het Sint-Godelieve-Instituut zitten op schema. De school en de gemeente vragen om vanaf de eerste schooldag zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en van de pendelparkings.

Na de grondwerken is de aannemer volop bezig met het gieten van de funderingen van de nieuwe schoolgebouwen. De werken zitten op schema zodat op 12 september de eerste steen kan gelegd worden.

Voor de werken voerden de school en de gemeente al tijdens de examenperiode een tijdelijk circulatieplan in rond de schoolsite. Dat plan werd geëvalueerd en op enkele plaatsen lichtjes aangepast. Vanaf 1 september zal het wel wat drukker worden in de omgeving van de scholen dan tijdens de examens. Gebruik dus zeker de alternatieven.

Uit een bevraging kwam aan het licht dat veel ouders aan carpooling willen doen of hun kinderen op een pendelparking willen af zetten als er een veilige bushalte is. Ouders kunnen hun kinderen naar de parking van de sporthal in de Algoetstaat brengen waar ze de schoolbus van De Lijn kunnen nemen. De kinderen moeten wel een busabonnement bezitten.  De Lijn werkt hier graag aan mee omdat de vervoersmaatschappij de jongste jaren veel tijdverlies opliep in de drukte rond de school. De andere pendelparkings bevinden zich aan het voetbalveld van KFC en op het kerkplein van Sint-Martens-Lennik.

Er worden enkele aanpassingen in rijrichtingen ingevoerd.  De Koestraat kan je tijdelijk alleen nog maar vanaf de Schapenstraat in rijden. Dat maakt ook het vrachtvervoer van de aannemer gemakkelijker. In de Palokenstraat wordt de rijrichting omgekeerd.

Voor de lagere school is er een afzonderlijke regeling ingevoerd omdat die kinderen nog niet zo vertrouwd zijn met het verkeer. Ouders die met elkaar afspreken kunnen samen ook verzamelen in de Devoghellaan en dan de kinderen in één wagen naar de school voeren. Er komen ook gereserveerde parkeerplaatsen om het aanbrengen van minder mobiele mensen te vergemakkelijken.

Leerkrachten

De leerkrachten geven het goede voorbeeld en laten hun wagen thuis of parkeren hun voertuig op een pendelparking. Andere leerkrachten parkeren hun wagen bij een collega en fietsen van daar naar de school.

’s Morgens en ’s avonds anders

Het motto is steeds: “Blijf voor en na de schooluren uit de drukke schoolomgeving weg. Gebruik de pendelparkings, gebruik het openbaar vervoer of doe aan carpooling.”

‘s Avonds wordt het STOP-principe toegepast.  Eerst mogen de leerlingen naar de bussen. Als de bussen vertrokken zijn, mogen de fietsers en voetgangers de baan op. Dan pas kunnen ouders met de wagen eraan komen.

Er geldt een verbod om stil te staan en te parkeren in de Schapenstraat aan de school en in de Doelstraat tussen 8 en 8.30 uur en van 15.15 tot 14.45 uur, op woensdag van 11.45 tot 12.45 uur en op maandag van 16.15 tot 16.45 uur.

Gedrag

Het vraagt een aanpassing van vele ouders die hun kinderen willen blijven afzetten aan de schoolpoort. “Dat gedrag moet veranderen. Iedereen moet daar aan mee werken. De pendelparkings liggen allen op korte afstand van de school”, zegt mobiliteitsschepen Yves De Muylder. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?