Verlenging mondmaskerplicht op openbare plaatsen bij heropstart van scholen

Burgemeester Patrick Decat heeft na advies van de provinciegouverneur en de lokale permanentiecel beslist om de mondmaskerplicht die tot eind augustus gold, met twee weken te verlengen tot en met 15 september. De schoolomgevingen werden aan de lijst van openbare plaatsen toegevoegd.

Iedereen ouder dan 12 jaar is verplicht om op het hele grondgebied van Galmaarden (en bij uitbreiding in Vlaams-Brabant) een mondmasker bij te hebben dat gebruikt kan worden in onverwacht drukke situaties waarbij de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd én moet het verplicht dragen in de zones die bij politieverordening werden aangeduid.

Bovenop de federale maatregelen is het verplicht om een mondmasker te dragen in volgende straten:

 • Marktplein Galmaarden
 • Plaats Tollembeek
 • Oudstrijdersplein Vollezele

En bij het betreden van en op de volgende plaatsen:

 • Gemeentelijke sportcomplexen Galmaarden, Tollembeek en Vollezele
 • Gemeentelijke speelterreinen
 • Gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, Sociaal Huis, Baljuwhuis, bibliotheek...)

én vanaf 1 september ook in de schoolomgevingen op schooldagen:

 • GBS Galmaarden: in de Hoogstraat vervat tussen de kruispunten met de Kapellestraat en Waterschaapstraat
 • GBS Tollembeek: in de Hernestraat, vervat tussen de "zone 30" schoolzone en in de Schoolstraat (inclusief deel Schoolstraat langs de kleuterafdeling)
 • GBS Vollezele: in de Ninoofsesteenweg, vervat tussen kruispunt Kloosterstraat en begin/einde "zone 30" schoolzone richting Ninove (inclusief de parking)
 • GBS Herhout: in de Winterkeer, vervat in de "zone 30" schoolzone
 • Sint-Catharinacollege: in de Bergstraat, vervat in de "zone 30" schoolzone

Deze zones worden met pictogrammen aangeduid.

Mondmaskers zijn niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen. Ook tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Wandelen wordt hier uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties draag je dus een mondmasker.

Indien de coronacijfers gedurende de komende twee weken gunstig blijven evolueren voor Galmaarden, zal een versoepeling overwogen worden vanaf 15 september. "Het is nu, begin september, echter belangrijk om bij de terugkeer van reizigers uit zones die de laatste tijd steeds meer oranje en rood kleuren en daaraan gekoppeld de heropstart van de scholen de nodige voorzichtigheid in te bouwen," klinkt het.

Langs deze weg wil burgemeester Decat ook oproepen om rekening te houden met de verplichting bij politiebesluit van de gouverneur om steeds een mondmasker bij te hebben voor onverwacht drukke omstandigheden én om personen die terugkeren uit oranje of rood reisgebied op te roepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de quarantaine- en testregels te respecteren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?