Aanbouw Historisch Stadhuis en de herinrichting van J. Possozplein : een 3D-ontwerp van Halle2019

Met een 3D-ontwerp wil Halle2019 het debat rond de aanbouw van het Historisch Stadhuis opentrekken naar de Halse bevolking. Wat er gebouwd zal worden zal het uitzicht van het J. Possozplein en de Halse stadskern voor eeuwen – en dus voor talrijke generaties na ons -  beïnvloeden. "Hoe breder het gedragen wordt door de huidige generatie Hallenaren, hoe beter", zegt Yves Demanet van Halle2019.

"Functioneel handelen met volle respect voor de historische binnenstad is primordiaal. Niet enkel architecten en ontwerpbureau's uit andere steden moeten de toekomst van Halle uittekenen. De Hallenaar, die er dagdagelijks woont, heeft evenzeer en zelfs meer recht van spreken", aldus Halle2019.

De 3D-film toont 3 projecties , 3 mogelijkheden die elk  realiseerbaar zijn aan een fractie van de bouwkost die de 'officiële' ontwerpen uit 2012 en 2019 met zich meebrengen. Twee projecties zijn zuiver functioneel : een optimale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mindervaliden is hier het enig doel. Een derde projectie stript de 2 officiële bouwprojecten van de architectenbureau's naar zijn pure essentie: een gelijkvloerse onthaalruimte met historische accenten die aansluiten op het Historisch Stadhuis zelf.

Aansluitend ziet u ook een verfraaiïngs- en vergroeningsproject van de pleinruimte achter het Historisch Stadhuis. Het J. Possozplein wordt heden beschouwd als een desolate plek als gevolg van de kaalslag in de 19de en 20ste eeuw.  Met dit project wordt het J. Possozplein een bijzonder attractief plein op zich in plaats van louter een verloren zone achter het stadhuis en de Grote Markt te zijn. In 2 toekomstige projectfases worden de Sollembeemd- en Vondelwijk op het J. Possozplein op een urbanistisch verantwoorde wijze in ere hersteld.

"We zijn geen architecten, het 3D ontwerp is indicatief; het wil vooral de Halse bevolking tonen dat er een alternatief is voor wat architecten die met Halle weinig uitstaans hebben aan het Halse stadsbestuur voorlegden", klinkt het.

Maar oordeelt u zelf, de beelden zijn telkens voorzien van uitleg :


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?