Verkeersmaatregelen tijdens herinrichting Brusselsesteenweg aangepast

Op 19 april startte aannemer Colas met de herinrichting van de Brusselsesteenweg. Na een eerste evaluatie van de genomen verkeersmaatregelen en rekening houdend met de vele meldingen van onveilige verkeerssituaties als gevolg van het negeren van de enkelrichting op diverse locaties, worden de verkeersmaatregelen bijgestuurd. "Op die manier voorkomen we ook verkeersproblemen tijdens de wekelijkse markt", aldus het gemeentebestuur.

Vanaf 30 april zal de omleiding niet langer via het centrum lopen, maar via Kerklaan, T. Coppensstraat, Molenbeekdal en F. Schachtstraat.

De Kerklaan tussen T. Coppensstraat en de rotonde wordt doodlopend. De straat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de rotonde. Ter ontsluiting van het Breughelpark is in de Kerklaan, tussen de rotonde en de T. Coppensstraat, opnieuw tweerichtingsverkeer toegestaan.

De T. Coppensstraat wordt enkele richting tussen Kerklaan en Molenbeekdal, in de richting van Molenbeekdal.

Op de volledige omleidingsweg geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Omdat door de werken de parkeerdruk zich nog meer verplaatst naar het Breughelpark, zullen de uren waarop de blauwe zone in Breughelpark van toepassing is, worden uitgebreid naar 24 op 24 uren en 7 op 7 dagen. Dit treedt in voege vanaf 1 juni na goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 23 mei e.k.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?