Groener kleedje voor de Sportlaan en Lusthuizenlaan

Het gemeentebestuur van Dilbeek zal de komende weken werken uitvoeren aan de voetpaden in de Sportlaan en de Lusthuizenlaan. De bestaande verharding wordt opgebroken waardoor er meer grasstroken gecreëerd worden.

"Hierdoor ontstaat er een mooier straatbeeld en wordt de infiltratiecapaciteit verhoogd, wat bijdraagt aan het uitvoeren van ons klimaatactieplan", laat het bestuur weten. "In de Sportlaan komt er langs de beide zijden een voetpad. In de Lusthuizenlaan komt er langs de zijde met de even huisnummers een voetpad (zelfde zijde als de openbare verlichting). De toegangen en opritten tot de woningen zullen verhard worden tot aan de straat. De overige stroken worden ingezaaid met gras."

Het onderhoud zal verzorgd worden door de gemeentelijke diensten die op regelmatige basis de ingegroende stroken zullen maaien.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?