"Verkeerscijfers 2019 illustreren hardnekkig onveilig gedrag"

Hoe hebben bestuurders zich in 2019 op onze wegen gedragen? Welke inbreuken werden het vaakst geverbaliseerd? Hoe verhoudt zich dat tot de voorgaande jaren? De federale en lokale politie maakten een balans op waarbij opnieuw meer verkeersinbreuken zijn vastgesteld

"De cijfers 2019 illustreren hardnekkig verkeersonveilig gedrag. De statistieken van de vastgestelde verkeersinbreuken weerspiegelen de inspanningen van de lokale en federale politiediensten om de verkeersveiligheid te verhogen", aldus de politie. "Het afgelopen jaar hebben de Lokale en Federale Politie gezamenlijk meer verkeersinbreuken vastgesteld: 5 518 901 inbreuken werden vastgesteld (385 713 meer dan in 2018), wat neerkomt op een stijging van 7,5 procent tegenover het jaar voordien. De snelheidsovertredingen spannen alweer de kroon met 4 039 038 vastgestelde inbreuken – 288 987 meer dan het jaar voordien –, wat neerkomt op bijna driekwart van het totale aantal inbreuken. Dit is niet het moment voor bestuurders om hun waakzaamheid te laten varen. Gevaarlijk gedrag is nog steeds zeer aanwezig op onze wegen en de inspanningen van iedereen zijn meer dan ooit noodzakelijk om de verkeersveiligheid te verhogen."

Belangrijkste gevaren

De inspanningen van de politie zijn in de eerste plaats gericht op de oorzaken van verkeersongevallen en verkeersonveiligheid. Bijzondere aandacht, zowel tijdens de dagelijkse werking als bij specifieke acties gaat uit naar de vier belangrijkste gevaren, de zogenaamde 'killers':

  • overdreven snelheid,
  • het rijden onder invloed van alcohol en drugs,
  • het niet dragen van de gordel of het niet gebruiken van de kinderzitjes
  • en tot slot gaat het om afleidingen achter het stuur en vooral gsm-gebruik achter het stuur.

“Zwakke plekken in verkeersonveilig gedrag blijven aanpakken”

Hoofdcommissaris Bart Van Thienen, korpschef Lokale Politie Aarschot en covoorzitter Centrex Verkeer  : "Corona leerde dat als iedereen de impact voelt of de realiteit van het persoonlijk risico beseft, er veel draagvlak is voor gedragsverandering. Controles door de politie vormen daarbij dan slechts het sluitstuk om de laatsten te laten aansluiten. Ook in het verkeer kan iedereen elke dag slachtoffer worden... en de cijfers van de verkeersongevallen zijn niet goed. We zaten nog niet in de staart van de curve of de heropflakkering is al daar.  Laten we samen de verkeerskillers verder aanpakken. Moedig elkaar aan om traag, alcohol- en drugsvrij, uitgerust en met volle aandacht het stuur te nemen van welk vervoersmiddel dan ook. Politie zal corona-proof met chirurgische precisie en nieuwe technische hulpmiddelen de zwakke plekken in verkeersonveilig gedrag blijven aanpakken.”

“Technologie maakt ons performanter”

Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie (DAH)  : “Het gebruik en de uitbreiding van onze technische middelen, zoals ANPR, maakt ons performanter in de strijd tegen verkeersonveilig gedrag. Voorts moeten we blijvend aandacht besteden aan moeilijker te handhaven gedragingen zoals gsm-gebruik achter het stuur. Dit geldt ook voor rijden onder invloed van drugs, waarvoor we een stijgende tendens van het aantal inbreuken vaststellen, wat te wijten kan zijn aan meer inbreuken of meer controles.

De coronacrisis heeft ook duidelijk gemaakt dat we onze aandacht naar verkeersveiligheid, op geen enkel moment mogen loslaten. We konden immers duidelijk vaststellen dat hoewel er minder verkeer was, er een aanzienlijke stijging van de gemiddelde snelheid kon worden vastgesteld. Verkeersveiligheid, zowel preventief als repressies is voor alle partners die hierin werken een zaak van eeuwige waakzaamheid.  ”

Meer weten over de verkeersinbreuken 2019 en de evolutie sinds 2007? Bekijk de cijfers op de website van de Federale Politie: www.verkeersinbreuken.federalepolitie.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?