Verkeer omgeving Lostraat aangepast bij einde schooltijd

Het verkeer in de omgeving van de Scholen Sint-Franciscus verloopt soms moeizaam op schooldagen rond het einde van de schooltijd. Kruisende schoolbussen en autoverkeer bemoeilijken de doorstroming en brengen zwakke wegebruiker in gevaar. Sommige bestuurders zoeken een uitweg over voet- of fietspad.

Vanaf maandag 18 februari 2019 t.e.m  vrijdag 1 maart 2019 wordt  in de schoolomgeving een proefopstelling met nieuwe verkeerssituatie getest op schooldagen (tussen 15u15 uur en 16 uur en op woensdag van 12uur tot 12u45). Na de krokusvakantie wordt de situatie aangepast, verdergezet of stopgezet na een evaluatie.

Verkeer in de Lostraat, richting Weverstraat, wordt afgeleid via de Kloosterstraat. Verkeer in de Reusestraat, richting Klosterstraat, wordt links afgeleid via de Weverstraat. Bestuurders die de schoolparking in de Lostraat willen verlaten moeten de rijrichting Kloosterstraat volgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?