Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld aan De Loods en brandweerkazerne

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de sites van Doortstraat 2 (blusoefenterrein -gemeentelijke werkliedenloods) en Processiestraat 22/24 (brandweeroefenterrein - brandweerkazerne).

"Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond de sites", laat de gemeente Opwijk weten. "Opwijkenaren die wonen in het doelgebied, ontvangen binnenkort een brief in de bus met meer informatie."

De gemeente geeft online alvast verschillende tips en maatregelen mee : https://www.opwijk.be/pfas-verontreiniging-de-loods-en-brandweerkazerne


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?