Vergunning voor 4 windmolens, net over taalgrens - Silly in beroep

De Waalse regering heeft op 5 januari 2022 een unieke vergunning klasse 1 verleend aan Eoly Energy uit Halle, voor het bouwen en de uitbating van vier windturbines in de gemeenten Silly (3 windturbines) en Edingen (1 windturbine), langs de autosnelweg A8/E429, aan de straat Petit Bruxelles in Silly/Bassilly en tussen de Manhovestraat en de Horlebecqstraat in Edingen/Mark.

Negatieve adviezen van de Vlaamse kant haalden niets uit.Ondertussen is de Waalse gemeente Silly in beroep gegaan tegen de vergunning.

Beroep mogelijk

Deze kennisgeving zal van 15 januari 2022 tot 3 februari 2022 ter inzage liggen bij het stadsbestuur van Edingen, Administratief centrum, Koningin Astridlaan 18b en dit enkel op afspraak, elke werkdag van 8u15 tot 12u, op woensdag eveneens van 13u30 tot 16u en op zaterdagvoormiddag.

Voor afspraken op zaterdagvoormiddag dient men, minstens 24u op voorhand, afspraak maken met Mevr. Claudine Decuyper – 02/397.14.40.

Bezwaren kunnen, conform art. 95 van decreet van 11 maart 1999, ingediend worden binnen een termijn van 20 dagen ingaande vanaf:

- ontvangst van de beslissing voor de aanvrager

 - de eerste dag van uithangen van beslissing voor elk ander persoon

Bezwaren moeten overgemaakt worden aan: Directrice générale, SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège, 15 te 5100 Namur ( Jambes)

Bezwaren moeten conform de vigerende wetgeving ingediend worden via het document opgenomen in bijlage 2 van het besluit van de Waalse regering en de verschillende uitvoeringsbesluiten van 11 maart 1999. Informatie is terug te vinden op https://www.wallonie.be/fr/demarches/introduire-un-recours-contre-une-decision-en-matiere-de-permis-denvironnement-ou-de-permis-unique

U dient tevens een bewijs van betaling van €25,00 op rekeningnummer BE44 0912 1502 1545 op naam van Direction des Permis et Autorisations du Département des Permis et Autorisations bij te voegen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?