Vergunning van reeds gebouwde landbouwloods vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een vergunning vernietigd, die de bestendige deputatie verleende, voor de bouw van een landbouwloods tussen een rij woningen in de Klapscheutstraat in Wambeek. De raad legt de deputatie op om binnen de 4 maanden een nieuwe beslissing te nemen. Opmerkelijk is dat de aanvraag 4 keer door de gemeente en 2 keer door de bestendige deputatie was geweigerd.

Een inmiddels naar Tenerife uitgeweken inwoner van Wambeek verkreeg op 14 mei 2014 een vergunning voor de bouw van een loods van 10 op 11 meter om er landbouwmateriaal te stallen. Kort daarna diende hij opnieuw een aanvraag in, deze keer om de bestaande loods te verlengen met een loods van 35 meter op 11 meter.

De gemeente weigerde de vergunning voor deze uitbreiding op 4 september 2014 en werd daarin gevolgd door de bestendige deputatie bij besluit van 8 januari 2015. Een tweede gelijkaardige aanvraag werd opnieuw geweigerd door de gemeente op 18 september 2015.

Een derde gelijkaardige aanvraag werd opnieuw geweigerd door de gemeente op 15 juni 2016 en is in beroep eveneens geweigerd door de bestendige deputatie op 26 januari 2017.

In 2017 liep er opnieuw een openbaar onderzoek voor een vierde aanvraag waarbij de bestaande loods wordt uitgebreid tot een bouw van 40 op 11 meter, waarna het college van burgemeester de vergunning op 13 oktober 2017 weer weigerde onder andere omdat de inplanting van de loods een degelijke integratie in het waardevolle landschap niet toe staat. De loods staat in een gebied dat deels woongebied met landelijk karakter en deels in landschappelijk waardevol landbouwgebied.

De aanvrager ging weer in beroep en de bestendigde deputatie verleende uiteindelijk op 22 februari 2018 een voorwaardelijke vergunning. De aanvrager moest langs elke zijde van de loods 9 bomen planten, aangevuld met struiken en mag de loods niet gebruiken om er paarden te stallen.

Daarop stapten 7 buren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vernietiging van de beslissing van de bestendigde deputatie te vorderen. De buren stellen onder andere dat hun woningen en percelen in waarde zullen dalen, ze vrezen geluids-  en geuroverlast en verkeersonveiligheid aan hun woningen.

Toch gebouwd

De aanvrager wachtte de beslissing van dit rechtscollege niet af en liet de loods optrekken en plantte het gevraagde groenscherm aan. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning nu vernietigd en legt de  deputatie op om binnen de 4 maanden een nieuwe beslissing te nemen.

Lees verder onder deze foto

 “Mijn cliënten hebben zeer terecht een vordering tot vernietiging van de beslissing van de bestendige deputatie ingediend. Hoe kan men immers aan de burger uitleggen dat een gelijkaardige aanvraag door de gemeente 4 keer werd geweigerd en 2 keer door de bestendige deputatie om dan plotseling de 7 de keer een vergunning te verlenen om een grote landbouwloods tussen de bestaande woningen te plaatsen in woongebied en waardevol agrarisch gebied. De bestendige deputatie had in haar derde beslissing zonder afdoende motivatie afgeweken van haar twee voorgaande weigeringsbeslissingen en dit zonder dat concrete feitelijke omstandigheden waren gewijzigd. Terecht heeft de RvVb geoordeeld dat naast de juridische en stedenbouwkundige aspecten tekort werd gedaan aan de rechtmatige verwachtingen van de rechtsonderhorige”,  aldus advocaat Arthur Van Laethem met kantoor in Lennik.

Reactie van de provincie

"Dit dossier zal inderdaad opnieuw ingepland moeten worden. De beslissingstermijn van 4 maanden na de uitspraak van de RVVB is echter geen dwingende vervaltermijn meer, dus het is mogelijk (en waarschijnlijk) dat de beslissing eerder later dan deze 4 maanden zal vallen.

Voor wat betreft het feit dat de loods al is opgetrokken: een verzoekschrift bij de Raad schorst niet automatisch de uitvoering van de vergunning verleend door de deputatie. Dit gebeurt enkel als de verzoeker hier specifiek om vraagt en de Raad dit verzoek inwilligt. In dit geval werd er enkel een verzoekschrift tot vernietiging ingediend, niet tot schorsing van de vergunning. Vandaar dat het perfect wettelijk is dat de aanvrager de loods al heeft opgetrokken."

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?