Verenigingen krijgen hulp bij 'coronaveilig' organiseren evenementen

De coronacrisis legde de werking van de lokale verenigingen stil. Het gemeentebestuur van Asse ondersteunt de lokale verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten zowel financieel als logistiek. Deze ondersteuning loopt voor activiteiten tot einde augustus 2020.

Aanvullend op de federale en Vlaamse maatregelen, onderneemt het gemeentebestuur acties om de verenigingen te steunen bij de heropstart van hun activiteiten. De werkgroep Vrije Tijd & Onderwijs, opgericht in de schoot van de gemeenteraad ter ondersteuning van de verenigingen, is belast met het uitwerken van deze maatregelen en adviseerde het college van burgemeester en schepenen de verenigingen te ondersteunen inzake ‘coronakosten’. Concreet betekent dit dat de meerkost die verenigingen betalen om hun activiteit zo coronaveilig mogelijk te organiseren, wordt terugbetaald.

Het college gaf in zitting van 15 juni goedkeuring om verenigingen als volgt te ondersteunen:

  • logistieke ondersteuning: uitleen van nadars, herashekken, chalets, ...;
  • financiële steun voor de aankoop van hygiënisch materiaal (handalcohol, digitale koortsthermometers, face shields, handschoenen, …);
  • financiële steun voor de aankoop van sport- en spelmateriaal voor de verschillende bubbels (zo hoeft materiaal niet telkens ontsmet te worden of 3 dagen te blijven staan);
  • financiële steun voor de aankoop van logistiek materiaal voor de verschillende bubbels. Er wordt in eerste instantie gekeken naar een ruilsysteem met andere verenigingen (bijv. kookpotten);
  • tussenkomst bij huur van extra infrastructuur doordat een grote(re) locatie nodig is voor verschillende bubbels;
  • tussenkomst bij vervoer: een extra bus, tussenkomst bij openbaar vervoer of extra ritten voor het kampvervoer;
  • andere maatregelen die nodig zijn om een 'coronaproof' aanbod te voorzien.

Verenigingen kunnen via het aanvraagformulier de gewenste steun aanvragen via deze link


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?