Provincie ondersteunt zomerscholen met 'schitterende start'

De provincie Vlaams-Brabant gaat organisaties die een zomerschool aanbieden ondersteunen bij de opzet, aanvraag en uitwerking van hun activiteit. Zo kunnen kinderen die door de corona-crisis leerachterstand hebben opgelopen het nieuwe schooljaar beter starten. De steun bestaat uit een totaalpakket: het online platform www.schitterendaandestart.be, hulp bij de oproep en opstart van zomerschool, opleiding en ondersteuning voor de begeleiders in aanloop van en tijdens de zomerschool en hulp bij het zoeken van vrijwilligers voor de zomerscholen.

Elk jaar na een schoolvakantie worden leerkrachten geconfronteerd met kinderen die door een goede omkadering thuis of doordat ze aan een zomerkamp hebben deelgenomen, sterker zijn geworden. Maar het omgekeerde komt helaas ook voor: leerlingen die het al moeilijk hadden en tijdens de vakantie een nog grotere achterstand hebben opgebouwd.

“De coronacrisis heeft deze kloof vaak nog vergroot. Daarom willen wij  deze zomer school en vakantie verenigen en samenbrengen in een ondersteunend aanbod. Op die manier willen we er voor zorgen dat kinderen, die moeilijkheden hadden alle schoolse vaardigheden en kennis te verzamelen dit schooljaar,  zonder achterstand aan de start van het nieuwe schooljaar verschijnen. We willen dat iedereen mee is, zonder dat we de lat verlagen. We willen mee de onderwijsmotor helpen aanzwengelen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor onderwijs.

De provincie Vlaams-Brabant gaat organisatoren en lesgevers van zomerscholen ondersteunen zodat ze zo efficiënt mogelijk leerlingen kunnen remediëren op die vlakken waar nood is.
Ze wil er ook voor zorgen dat alle kinderen die tijdens speelpleinen, kampen of sportkampen spelenderwijs in contact komen met ‘schoolse vaardigheden’, zoals taal, STEM en ondernemend denken.

Daarvoor gaat de provincie Vlaams-Brabant in zee met “schoolmakers”. Zij ontwikkelen een rijk aanbod aan ondersteunende activiteiten en materialen en stellen dit via een online platform ter beschikking aan alle organisatoren van zomerscholen en alle vrijwilligers, lesgevers, leiders of monitoren van schoolse of speelse opvanginitiatieven. Organisatoren en vrijwilligers kunnen via het online platform ook met elkaar in contact komen.

Het online platform schitterendaandestart.be gaat op 29 juni van start. Vanaf dan meer info via www.vlaamsbrabant.be/schitterendaandestart.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?