Veiligere Brusselse bussen dankzij zijspiegelcamera’s

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB test momenteel een nieuw veiligheidssysteem waarmee ze haar gelede bussen wil uitrusten. Het gaat om zijspiegelcamera’s, die onder meer de dode hoek uitschakelen. Dat is een vernieuwende oplossing die de MIVB moet toelaten nog een stapje verder te gaan op vlak van verkeersveiligheid en rijcomfort voor haar personeel.

De MIVB maakt een echte prioriteit van de veiligheid van haar reizigers en haar personeel. Daarom test ze regelmatig nieuwe technologieën. In een stad waar het verkeer almaar drukker is en die overspoeld wordt door nieuwe manieren om zich te verplaatsen, vereist het beroep van chauffeur voortdurende waakzaamheid. Om haar personeel te helpen bij die taak  en de  verkeersveiligheid te verbeteren, rustte de MIVB één van haar bussen uit met zijspiegelcamera’s die de klassieke achteruitkijkspiegels vervangen. Dit prototype wordt momenteel getest in samenwerking met het instituut Vias en werd gisteren voorgesteld in de marge van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid.

Veiligheid en rijcomfort

De zijspiegelcamera’s bieden tal van voordelen: het zicht is duidelijk in alle weersomstandigheden dankzij de automatische en snelle aanpassing van de helderheid, er is geen andere afstelling nodig bij een chauffeurswissel en vooral: de dode hoek wordt drastisch verminderd. Bovendien zijn de cameraspiegels een heel pak kleiner dan conventionele spiegels. Dat vergemakkelijkt ook de manoeuvres en vermindert het risico op schade.

Het gebruik van achteruitkijkspiegels op vrachtwagens neemt snel toe, maar bij het openbaar vervoer gaat het voorlopig nog om prototypes.

"We zijn er trots op dat we dit prototype kunnen voorstellen en dat we met Vias hebben kunnen samenwerken om nog verder te gaan op het vlak van verkeersveiligheid: voor de reizigers, het MIVB-personeel en alle weggebruikers. Veilige Brusselse straten zijn een prioriteit en deze technologie kan ons helpen om dichter te komen bij het doel van nul ongevallen”, benadrukt Gaëtan Deckers, Safety & Risk Manager bij de busafdeling van de MIVB.

Jean-François Gaillet, directeur Innovatie en Technologie: “We zijn bij Vias steeds geïnteresseerd in hoe technologische innovaties ons verkeer veiliger kunnen maken. We proberen telkens door onderzoek en tests een goede inschatting te maken van de voor- en nadelen van nieuwe technologie. We bestuderen daarom met belangstelling deze nieuwe zijspiegelcamera’s. Zeker in een drukke stedelijke omgeving met veel kwetsbare weggebruikers is het van het grootste belang dat de dode hoeken van de buschauffeurs zo klein mogelijk zijn. Ook het feit dat de zichtbaarheid bij alle mogelijke weeromstandigheden goed blijft met deze camera’s is een goede ontwikkeling.”

Volgende stap: tests op lijn 64

De elektrische gelede Solaris-bus die met het camerasysteem is uitgerust, zal naar verwachting tegen het einde van het jaar worden goedgekeurd. Daarna kan hij in gebruik worden genomen. Een panel van bestuurders zal deze vervolgens kunnen testen op lijn 64. Daardoor wordt die aan een uitgebreidere waaier van situaties onderworpen. Afhankelijk van de resultaten kan de MIVB nagaan of het mogelijk is deze technologie te integreren in de specificaties van toekomstige busbestellingen.

Veiligheid evolueert voortdurend

De MIVB volgt de ontwikkeling van de technologieën rond verkeersveiligheid op de voet. Ze investeert in de opleiding van haar personeel en plant in overleg met de wegbeheerders de nodige ingrepen om het aantal ongevallen waarbij haar voertuigen betrokken zijn, voortdurend te verminderen. Het is duidelijk dat deze inspanningen vruchten afwerpen: sinds 2015 is het aantal verkeersongevallen waarbij bussen van de MIVB betrokken zijn, blijven dalen, van 3.195 ongevallen tot 2.139 in 2020, d.w.z. een daling met 33%, ondanks de toename van de doorkomstfrequentie op haar lijnen.

Andere systemen bevinden zich in de test- of invoeringsfase. Bijvoorbeeld het "eagle eye"-systeem, dat momenteel wordt bestudeerd en dat weggebruikers informeert wanneer ze zich in de dode hoek van de bus bevinden. De MIVB is ook bezig met de installatie van snelheidsbegrenzers op sommige van haar bussen. Deze voorziening helpt ervoor te zorgen dat de snelheidsbeperking van 30 km/u wordt nageleefd. Tegen eind 2022 moeten 800 bussen hiermee zijn uitgerust.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?