Veilig oversteken voor alle weggebruikers N8/Ramerstraat/Daalbeekstraat

Wegen en Verkeer en de gemeente Roosdaal willen het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Ramerstraat en de Daalbeekstraat veiliger maken. Nu is, onder andere, het afslaan op de gewestweg er ronduit gevaarlijk.

De gemeente Roosdaal gaat de Ramerstraat opnieuw aanleggen. Wegen en Verkeer werkt op het kruispunt met de gewestweg Ninoofsesteenweg (N8). Met enkele aanpassingen wordt het kruispunt veiliger gemaakt voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Aanpassingen van het kruispunt:

  1. Conflictvrij linksaf: Er komt een afslagstrook voor verkeer dat van de Ninoofsesteenweg linksaf wil naar de Ramerstraat/Daalbeekstraat. Deze beweging wordt conflictvrij. Om linksaf te slaan krijg je groen wanneer het licht voor het ander verkeer op rood staat. 
  2. Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen: Op het kruispunt komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers. De bestaande oversteken voor voetgangers worden veiliger en beter zichtbaar aangelegd.
  3. Nieuwe fietspaden: Er komen fietspaden aan het kruispunt die naar de oversteekplaatsen leiden.

Nog geen concrete timing

Een concrete timing voor de werken is er nog niet. Daarvoor is het wachten op een omgevingsvergunning voor de uitvoering van het project. 

Volgens schepen van mobiliteit Emmanuel de Béthune wordt de Ramerstraat heraangelegd in functie van noodzakelijke rioleringswerken. Maar die worden pas aangevat als andere ingrijpende werken achter de rug zijn. Het aan passen van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Ramerstraat past in die rioleringswerken.

Info en plannetje: AWV

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?