Vanaf 2019 kan je ook naar containerpark in buurgemeente

De 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde hebben de akte voor de oprichting van Intradura ondertekend. Deze intergemeentelijke samenwerking moet ervoor zorgen dat de huisvuilinzameling en -verwerking efficiënter en goedkoper verloopt. Dit najaar zullen de eerste Intradura-vrachtwagens uitrijden.

In 2016 besliste afvalintercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: ‘Intradura’. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers, zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.

In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners, eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar zullen dan de eerste Intradura-vrachtwagens operationeel in het straatbeeld verschijnen. Dat zijn de vrachtwagens van Haviland die een nieuw logo krijgen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “In 2018 focussen we op de concrete invulling van het beleid. Hoe bepalen we de ophaalrondes? In welke milieuzones gaan we werken? En hoe zal Intradura de gemeentes helpen in de verdere afvalreductie en recyclage van afvalstromen? Vanaf 2019 volgt dan de werkelijke uitvoering van het beleid, waarbij de inwoners de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale zelf zullen kunnen zien.”

“Van heel Vlaanderen is de afvalberg in Halle-Vilvoorde het grootst met 160 kilogram restafval per inwoner per jaar”, weet Verwee. “Dat cijfer moet naar beneden. Dat kan door bij de ophaling het gewicht van de zak te wegen en de factuur rechtstreeks naar de inwoners te sturen. Als de mensen het in hun portefeuille voelen, zijn ze meer geneigd om hun gedrag te wijzigen. Maar zo’n systeem vraagt natuurlijk een investering.”

Een van die voordelen is dat alle inwoners van het gebied toegang zullen krijgen tot alle containerparken van de 19 gemeenten. Nu moeten sommige inwoners vele kilometers afleggen terwijl ze vlakbij het recyclagepark van een naburige gemeente wonen.

 Zie ook: http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/afvalintercommunale-intradura-gaat-goedkoper-werken/66


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?