Vahram, Anahit, Tigran en Sussana mogen in België blijven

Het gezin van Vahram Muradyan dat 5 jaar in Oetingen verbleef krijgt eindelijk uitzicht op een definitief verblijf in ons land. Het gezin, dat nu in Aalst verblijft, had zich bijzonder goed geïntegreerd in Oetingen.

Bijna 8 jaar nadat ze in België toekwamen is nu eindelijk de Regularisatie om humanitaire redenen (de zogenaamde 9Bis procedure) goedgekeurd voor Vahram, Anahit, Tigran en Sussana Muradyan. Dit betekent dat ze voor  één jaar in België mogen verblijven. Deze periode zal telkens met 1 jaar verlengd worden, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Na 5 jaar kunnen ze dan hun aanvraag indienen om definitief in het land te mogen verblijven.

“Wat een last valt hiermee van hun schouders. Het is bijna 3 jaar geleden (december 2015), dat het gezin een uitwijzingsbevel kreeg. De verontwaardiging in Oetingen en omstreken was groot, aangezien het onbegrijpelijk was dat zo’n perfect geïntegreerd gezin ons land zou moeten verlaten. De optocht doorheen Oetingen, de petities, de vele aanbevelingsbrieven, … Dit was een hartverwarmende vorm van solidariteit die zich doorheen onze dorpsgemeenschap verspreidde. Ondanks de vele steun konden we niet vermijden dat het gezin de LOI woning moest verlaten, waarna ze hun intrek namen in een huurwoning in Aalst”, vertelt Geert Stevens.

“De maanden en jaren daarna werkten we in alle stilte verder. Er werd een nieuwe asielaanvraag ingediend (op basis van nieuwe elementen, o.a. de moord in 2013 op Vahram’s nonkel, die burgemeester was in Armenië) en in parallel werd een 9Bis aanvraag ingediend.”

De asielprocedure heeft 2 jaar geduurd. In afwachting van een uitspraak hierin mochten Vahram en Anahit werken, wat ze dan ook al snel deden.

Begin augustus van dit jaar werd de asielaanvraag definitief afgewezen. Dit betekende dat Vahram en Anahit zouden moeten stoppen met werken en dat ze vanaf dan als “mensen zonder papieren” zouden moeten verder leven in afwachting van een uitspraak in de 9Bis.

Maar deze afwijzing geraakte  nog niet vanuit de bevoegde instanties tot op de gemeentediensten van de stad Aalst, waardoor hun tijdelijke verblijfsvergunning nog tot twee maal toe voor  één maand verlengd werd. Op die manier konden zo toch blijven werken.

“En dan plots, eind september, op een moment dat we het het minst verwachtten, op het moment dat bijna alle mogelijkheden op niets uitgedraaid waren, dan toch eindelijk het goede nieuws van de regularisatie!”, zegt Geert.

“Namens Vahram, Anahit, Tigran, Sussana en mezelf: Ontzettend hard bedankt aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan dit succes:

  • De mensen die in januari 2016 de optocht doorheen Oetingen organiseerden en/of bijwoonden
  • De ongeveer duizend mensen die de petities ondertekenden
  • De vele mensen die aanbevelingsbrieven schreven
  • Advocatenkantoor Cottyn uit Aalst voor het juridische aspect
  • Mensen uit verschillende organisaties (oa. OCMW Gooik, Aalst Mixt, NoWayYouStay, Orbit vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, …) die ons bijstonden met raad en daad
  • Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en medewerker Michael Bouchez voor de goede raad
  • Mensen uit verschillende politieke partijen
  • En last but not least: de bevoegde Dienst Vreemdelingenzaken, die uiteindelijk een correcte beslissing heeft genomen.

Ikzelf ben enorm blij met dit resultaat! Vooral omdat ik gedurende al die jaren de moed niet heb opgegeven, omdat ik ben blijven een groot stuk van mijn vrije tijd hieraan besteden, zonder enige garantie op succes en omdat ik ben blijven strijden voor rechtvaardigheid en menselijkheid in de beslissingen die de overheid in dit dossier moest nemen. Eindelijk kan het gezin alle stress achter zich laten en verder bouwen aan een mooie toekomst! “, bestluit Geert Stevens.

Geïntegreerd

Bang afwachten

Uitgewezen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?