Vaccinatiecentrum De Bres klaar voor vaccinatiecampagne

Het vaccinatiecentrum, dat werd ingericht in Sportcomplex De Bres, is klaar voor gebruik. In Sportcomplex De Bres kunnen alle inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen gevaccineerd worden. Vanaf volgende week is het centrum stand-by en zal het ingeschakeld worden voor de vaccinatie van zorgverleners.

Vanaf maart worden er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd. In mei volgen de essentiële beroepen. Vanaf juni start het vaccineren van de brede bevolking. Eind oktober sluit het centrum de deuren. Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

Vaccinatiecentrum De Bres klaar voor gebruik

Op 13 januari werd beslist om Sportcomplex De Bres in Halle in te richten als één van de twee vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Zennevallei. De inwoners van Beersel en drie faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode krijgen hun prik in evenementenhal DOC in Alsemberg.

Afgelopen weken werd er hard gewerkt aan de inrichting van het vaccinatiecentrum. De stad Halle en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen werkten samen met de Eerstelijnszone Zennevallei de volledige plannen uit om te komen tot een volwaardig en operationeel vaccinatiecentrum.

In samenwerking met het evenementenbureau @dmire werd het vaccinatiecentrum dan ook volledig ingericht. De evenementensector ziet momenteel zwarte sneeuw. Op deze manier krijgen zij wat extra steun. In ruil daarvoor kunnen de initiatiefnemers doen op hun expertise en logistieke know-how.

Het resultaat mag er zijn. Vaccinatiecentrum De Bres telt in totaal zes vaccinatielijnen waarbij alle inwoners van de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen terecht kunnen voor een spuit. Bij de start van de vaccinatie worden twee lijnen geopend, maar tijdens de piek van mei en juni kunnen nog vier extra lijnen worden geopend. Vlaanderen beslist wanneer het vaccinatiecentrum moet opschalen naar 6 operationele vaccinatielijnen. De openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen in functie daarvan bepaald worden.

Wanneer er aan 100% kan gevaccineerd worden, is het vaccinatiecentrum op weekdagen van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur open. In het weekend openen de deuren tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur. Zo willen men maximaal open zijn buiten de werkuren zodat werkende inwoners makkelijk buiten werktijd kunnen komen. Indien het aantal geleverde vaccins zou verhogen kunnen de openingsuren uitgebreid worden, eventueel zelfs tot 24u/dag.

Wanneer het vaccinatiecentrum op volle capaciteit draait, gebeuren er 20 à 25 vaccinaties per uur per vaccinatielijn.

Getest en goedgekeurd

Afgelopen woensdag, 10 februari, werd het vaccinatiecentrum De Bres getest. Tijdens deze ‘dry-run’ namen verschillende vrijwilligers een rol als figurant op waarbij ze zich lieten vaccineren. De dry-run werd gesuperviseerd door een team van de lokale besturen, de Eerstelijnzone Zennevallei en het evenementenbureau @dmire. De dry-run verliep vlot en er werdt een aantal moeilijkheden en fouten opgemerkt die inmiddels werden weggewerkt, waardoor het centrum volledig klaar is voor gebruik.

Volgorde van vaccineren

De volgorde van vaccineren wordt door Vlaanderen bepaald. Het is niet lukraak bepaald maar het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De eerstelijn zorgmedewerkers als eerste, dan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen) , gevolgd door de essentiële beroepen en daarna de rest van de volwassen bevolking. Inwoners worden door Vlaanderen per brief en digitaal (sms/mail) verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. In die brief zal de datum en uur van vaccinatie vermeld staan. Kan je op die datum niet aanwezig zijn, dan kan je digitaal je reservatie wijzigen of contact opnemen met het callcenter.

Personen bij wie het medisch niet verantwoord is dat ze zich vaccineren in het vaccinatiecentrum, kunnen aanspraak maken om zich thuis te laten vaccineren. Meer info hierover dienen deze personen te vragen bij hun eigen huisarts.

Hoe verloopt de vaccinatie?

Aan de ingang controleert een steward de temperatuur van de bezoeker. Iedereen moet uiteraard de handen ontsmetten bij het binnenkomen. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan de balie wordt de identiteit, de afspraak en het COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag de bezoeker plaatsnemen in de wachtzaal.

Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen, de anamnese, wordt nagegaan of de bezoeker een vaccin mag krijgen. Wanneer dat het geval is, zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten. Na de vaccinatie moet elke patiënt 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden. Na 15 minuten mag de patiënt naar huis terugkeren.

Inzet van personeel

Het vaccinatiecentrum telt heel wat personeelsleden. Naast de stewards, die medeverantwoordelijk zijn dat het vaccinatieproces vlot verloopt, is er ook heel wat medisch personeel aanwezig. De vaccinatie gebeurt door dokters of door paramedici die geattesteerd zijn om te mogen vaccineren zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook apothekers aanwezig in het vaccinatiecentrum om alle vaccins voor te bereiden. De rol van de apothekers mag niet worden onderschat. De voorbereiding van het vaccin vraagt immers een bepaalde handeling waarbij apothekers de enige ideale partners zijn om dit te verwezenlijken.

Een aangewezen dokter, zeg maar ‘de huisarts van het vaccinatiecentrum’, zal het medisch overzicht bewaren en dagelijks controleren.

Ook vrijwilligers zullen een handje komen helpen in het vaccinatiecentrum. Met meer dan 900 aanmeldingen was de oproep om vrijwillig te komen helpen een succes. Zij zullen ingezet worden voor de begeleiding en informeren van de burgers tijdens het vaccineren.

De algemene coördinatie wordt opgenomen door de centrumverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum. Dit in samenwerking met de populatiemanager, die volgt de vaccinatiegraad op tijdens deze grootschalige campagne zodat het vaccineren gelijke tred houdt met de vaccinatiegraad in de rest van Vlaanderen en zodat elk geleverd vaccin effectief wordt gebruikt en er niets verloren gaat.

Hoe geraak je aan het vaccinatiecentrum De Bres?

Of je nu komt met de trein, de bus, met de fiets, de auto of te voet, iedereen kan steeds de wegwijzers naar het vaccinatiecentrum volgen.

Wie kiest voor de bus kan vanaf een aantal haltes de signalisatie volgen tot aan het vaccinatiecentrum. Zo is er signalisatie voorzien vanaf de haltes: Park, Brusselpoort, Ninoofsepoort en Nederhem waardoor je makkelijk kan volgen hoe je te voet tot aan De Bres kan geraken.

Kom je met de trein dan kan je ook de wegwijzers volgen van aan het station in Halle. Van daaruit is het ongeveer 1 km of 15 minuten wandelen tot aan De Bres.

Het vaccinatiecentrum De Bres is ook vlot te bereiken met de fiets. Je kan de verschillende fietsroutes die staan aangegeven gewoon volgen. Er is een ruime fietsparking waar je veilig je fiets kan achterlaten.

Met de auto is het vaccinatiecentrum bereikbaar via de Willamekaai langs de Slingerweg om zo te komen tot de Monseigneur Senciestraat. De parking van De Bres bevindt zich op de Monseigneur Senciestraat. Wanneer je komt voor je vaccinatie kan je gratis parkeren. Er is een afgebakende parking ter beschikking. Een parkeerwachter geeft je toelating om er te parkeren.

Over het vervoer op maat wordt tegen 1 maart 2021 gecommuniceerd.

Info over het vaccinatiecentrum

Alle info over het vaccinatiecentrum kan je terugvinden op de website www.vaccinatiezennevallei.be

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?