Evenementenhal DOC klaar voor vaccinatiecampagne

In Beersel is het vaccinatiecentrum dat werd ingericht in de evenementenhal DOC in Alsemberg klaar voor gebruik.

In evenementenhal DOC in Alsemberg worden alle inwoners van Beersel, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode gevaccineerd. Vanaf volgende week is het centrum standby en zal het ingeschakeld worden voor de vaccinatie van zorgverleners. Vanaf maart worden er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd. In mei volgen de essentiële beroepen. Vanaf juni start het vaccineren van de brede bevolking. Eind oktober sluit het centrum de deuren. Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

Vaccinatiecentrum DOC

Op 13 januari werd beslist om evenementenhal DOC in te richten als één van de twee vaccinatiecentra voor de Zennevallei. De inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen zullen gevaccineerd kunnen worden in sportcomplex De Bres in Halle. De inwoners van Beersel en drie faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode krijgen hun prik in evenementenhal DOC.

De gemeentes en de Eerstelijnszone Zennevallei sloegen de handen in elkaar en stoomden het centrum op korte tijd klaar. Voor de inrichting werd beroep gedaan op het evenementenbureau @dmire dat een samenwerking aanging met enkele andere lokale partners. (lees verder onder foto)

Vaccinatiecentrum DOC telt in totaal vier vaccinatielijnen. Twee lijnen voor de inwoners van Beersel en twee lijnen voor de inwoners van Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Bij de start van de vaccinatie worden twee lijnen geopend, maar tijdens de piek van mei en juni kunnen nog twee extra lijnen worden geopend. Vlaanderen beslist wanneer het vaccinatiecentrum moet opschalen naar 4 operationele vaccinatielijnen. De openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen in functie daarvan bepaald worden. Wanneer er aan 100% kan gevaccineerd worden, is het vaccinatiecentrum op weekdagen van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur open. In het weekend openen de deuren tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur. Wanneer het vaccinatiecentrum op volle capaciteit draait, gebeuren er 20 à 25 vaccinaties per uur per vaccinatielijn.

Getest en goedgekeurd

Afgelopen woensdag, 10 februari, werd het vaccinatiecentrum DOC getest. Tijdens deze ‘dryrun’ namen verschillende vrijwilligers een rol als figuranten op waarbij ze zich kwamen vaccineren. De dry-run werd gesuperviseerd door een team van de lokale besturen, de Eerstelijnzone Zennevallei en het evenementenbureau @dmire. De dry-run verliep vlot en er werden een een aantal moeilijkheden en fouten opgemerkt die inmiddels werden weggewerkt, waardoor het centrum volledig klaar is voor gebruik.

Volgorde van vaccineren

De volgorde van vaccineren is niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De eerstelijn zorgmedewerkers als eerste, dan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen), gevolgd door de essentiële beroepen en daarna de rest van de volwassen bevolking. Inwoners worden door Vlaanderen per brief en digitaal (sms/mail) verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. In die brief zal de datum en het uur van vaccinatie vermeld staan. Lukt het je op die datum niet, dan neem je contact op met het callcenter om een andere datum te kiezen. Personen bij wie het medisch niet verantwoord is dat ze zich te vaccineren in het vaccinatiecentrum, kunnen aanspraak maken om zich thuis te laten vaccineren. Meer info hierover dienen deze personen te vragen bij hun eigen huisarts.

Hoe verloopt de vaccinatie?

Aan de ingang zal een steward de temperatuur van de bezoeker. Iedereen moet uiteraard de handen ontsmetten bij het binnenkomen en het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan de balie wordt de identiteit, de afspraak en het COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag de bezoeker plaatsnemen in de wachtzaal. Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen, de anamnese, wordt nagegaan of de bezoeker een vaccin mag krijgen.
Wanneer dat het geval is zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten. Na de vaccinatie moet elke patiënt 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden. Na 15 minuten mag de patiënt naar huis terugkeren.

Inzet van personeel

Het vaccinatiecentrum telt heel wat personeelsleden. Naast de stewards en onthaalmedewerkers, die medeverantwoordelijk zijn dat het vaccinatieproces vlot verloopt, is er ook heel wat medisch personeel aanwezig. De vaccinatie gebeurt door dokters of door paramedici die geattesteerd zijn om te mogen vaccineren zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook apothekers aanwezig in het vaccinatiecentrum om alle vaccins voor te bereiden. De rol van de apothekers mag niet worden onderschat. De voorbereiding van het vaccin vraagt immers een bepaalde handeling waarbij apothekers de enige ideale partners zijn om dit te verwezenlijken. Een aangewezen dokter, zeg maar ‘de huisarts van het vaccinatiecentrum’, zal het medisch overzicht bewaren en dagelijks controleren.

Ook vrijwilligers zullen een handje komen helpen in het vaccinatiecentrum. Met meer dan 900 aanmeldingen was de oproep om vrijwillig te komen helpen een succes. Zij zullen ingezet worden voor de begeleiding en het informeren van de burgers tijdens het vaccineren.

De algemene coördinatie wordt opgenomen door de centrumverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum. Dit in samenwerking met de populatiemananger, die volgt de vaccinatiegraad op tijdens deze grootschalige campagne zodat het vaccineren gelijke tred houdt met de vaccinatiegraad in de rest van Vlaanderen.

Mobiliteit en parkeren

De locatie van het vaccinatiecentrum wordt duidelijk bewegwijzerd. Er is voldoende parking in de ruime omgeving voorzien en de parkeerzones worden duidelijk aangegeven. Mensen met een beperking kunnen parkeren aan de ingang van het vaccinatiecentrum.

De organisatoren sporen mensen aan om indien mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Er is voldoende fietsparking voorzien waar je je fiets veilig kan achterlaten. Kom je met de bus? Stap dan af aan de halte Sint-Victor of Winderickxplein.

Over het vervoer op maat wordt tegen 1 maart 2021 gecommuniceerd.

Info over het vaccinatiecentrum

Alle info over het vaccinatiecentrum kan je terugvinden op de website www.vaccinatiezennevallei.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?