UZ Brussel zorgt voor 24/7 contact met prematuurtjes via webcams

Voor ouders van een te vroeg geboren kindje is het vaak verscheurend om hun kleine spruit te moeten missen wanneer ze naar huis gaan terwijl hun kindje in de couveuse van de dienst Neonatologie moet blijven tot ze de volgende dag terugkomen. Dat zijn vaak lange uren, zonder contact. Daar brengt het UZ Brussel, als eerste ziekenhuis in België, verandering in dankzij een webcam op elk bedje van de dienst Neonatologie. Naast ouders zijn vooral ook grootouders en familie blij met dit aanbod want het bezoek op dienst Neonatologie is beperkt om de rust van de baby te bevorderen. Via de webcam kunnen ook zij nauw betrokken zijn.

“Sinds we gestart zijn met het aanbieden van een webcam, is elke ouder op dit aanbod ingegaan. Wanneer ze naar huis gaan, maken ze zich vaak zorgen of hun kindje het wel goed stelt. Dankzij de webcam kunnen zij via een beveiligde website inloggen op zowel een pc, tablet als een smartphone om hun kindje permanent te zien wanneer het in de couveuse ligt. Wanneer hun kindje uit de couveuse is voor verzorging, krijgen ze op hun scherm een boodschap te zien dat hun kindje wordt verzorgd. Ouders die toch willen informeren naar de toestand van hun kindje, kunnen ook steeds telefonisch contact opnemen met de verpleegkundigen van de dienst. Het scherm van de monitor en het afgaan van een alarm is niet zichtbaar via de webcam, om ouders niet onnodig ongerust te maken,” licht prof. Filip Cools, diensthoofd Neonatologie van het UZ Brussel, toe. “Ouders die dat wensen kunnen hun code aan grootouders en familie doorgeven, zodat zij ook vanop afstand de groei en de evolutie van hun familielid kunnen volgen.”

Ouders en vooral grootouders blij met webcam

Naast de ouders, broers en zusjes, zijn vooral ook grootouders en familie opgetogen met de webcams. Zij mogen, steeds onder begeleiding van een ouder, maar kort op bezoek komen bij de nieuwe telg in de familie, zonder de baby aan te raken, om het infectierisico van deze vaak zeer kwetsbare baby’tjes te beperken.

Verbinding maken met een te vroeg geboren kindje is voor de ouders heel belangrijk en het komt ook de ontwikkeling van het prematuurtje ten goede. Vandaar ook dat ouders actief betrokken worden bij de zorg die gericht is op stimulatie van de ontwikkeling van de baby op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak en het verminderen van stress. Daarvoor wordt ook kangoeroeën aanbevolen waarbij de baby op de blote huid van de mama of papa wordt gelegd. Dit huidcontact bevordert de ademhaling, hartslag en emotionele ontwikkeling van het kind.

Mogelijk dankzij fondsenwerving en steun van bedrijven

In het UZ Brussel zijn alle 28 bedjes op de dienst Neonatologie uitgerust met een webcam, zowel op de NICU-afdeling (de neonatale afdeling voor intensieve zorgen, dus voor de meest kritieke prematuurtjes) als op de N* (waar prematuurtjes verblijven die al wat sterker zijn en geen intensieve zorgen meer nodig hebben).

Het gaat om een investering van in totaal ongeveer 85.000 euro, waarvan de helft gedragen wordt door Natus, de fabrikant van de webcams. Ook bedrijf Acertys, dat voor de gratis installatie en ontwikkeling van het beveiligd webplatform heeft gezorgd, deed een stevige duit in het zakje. Daarnaast werd via fondsenwerving ook een aanzienlijk bedrag ingezameld. Zo heeft de Lion’s Club in Jette, op initiatief van een medewerker van het UZ Brussel, een kaas en wijnavond georganiseerd. Die bracht maar liefst 5.500 euro op. Zij hebben zich geëngageerd om in totaal 25.000 euro te verzamelen voor dit project. Om het resterende bedrag van de factuur te betalen, rekent het UZ Brussel nog op een aantal schenkers, want projecten zoals dit, kunnen er enkel komen dankzij externe middelen, gezien de eigen ziekenhuisfinanciering dit niet toelaat. Schenking kunnen worden gedaan door geld te storten op dit rekeningnummer: BE75 3630 9458 5851 met vermelding van “Webcams Neonatologie”.

(Foto : Lies Willaert)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?