UZ Brussel herhaalt : "Stel dringende zorg niet uit"

Het aantal patiënten dat met COVID-19 klachten wordt opgenomen in het UZ Brussel neemt verder en iets sneller toe. In het ziekenhuis worden momenteel 61 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 42 bevestigde coronapatiënten, 2 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 15 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten.

Het aantal patiënten dat voor andere klachten naar de Spoedgevallendienst komt ligt lager dan normaal, maar de personen die zich aanmelden vertonen wel ernstige klachten. Vandaar de oproep aan patiënten om noodzakelijke of dringende zorg niet uit te stellen. Ze kunnen daarvoor nog steeds in het UZ Brussel terecht. Het ziekenhuis ziet zeer streng toe op het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

    Naast de verdubbeling van het aantal bedden op de dienst Intensieve Zorgen voor coronapatiënten vorige week en het optrekken van 2 naar 4 COVID-19-verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen, heeft het UZ Brussel nog een verdere uitbreiding voorzien van bedden voor coronapatiënten. De volledige vierde verdieping van het beddenhuis is daarvoor nu omgevormd tot COVID-19-zone.
     
    UZ Brussel lanceert intern digitale interimservice - Heel wat zorg- en (zorg)ondersteunende diensten kampen n.a.v. de coronacrisis met een tijdelijk tekort aan medewerkers en/of hebben extra taken. Anderzijds zijn er ook diensten waar er door de huidige situatie net minder werk is. Daarom is het UZ Brussel gestart met een interne interim service. Diensten die nood hebben aan ondersteuning kunnen via een online formulier de taken omschrijven waarvoor ze extra hulp kunnen gebruiken. De dienst Human Resources stemt de vraag af op het aanbod. Ook het aanbod van externen wordt daarin meegenomen.
     
    De spoedgevallendienst noteert 80% minder aanmeldingen van patiënten met stroke of hartfalen - Dit is zorgwekkend. Het zou kunnen dat de vrees voor besmetting ook patiënten weerhoudt naar het ziekenhuis te komen die dat nochtans beter wel zouden doen. Het UZ Brussel bereidt daarover een externe communicatie voor.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?