UZ Brussel bouwt alle niet-dringende zorg af

Binnen de federale overheidsplanning bestaan de fases 3A en 3B niet, die stopt bij 2B als laatste fase. De overheid beslist nu om volgende maandag 2 november de ziekenhuizen te laten overgaan naar fase 2B, waarmee het fase 2A overslaat. De cijfermatige inschattingen zijn echter overduidelijk: rond 10 november zullen de ziekenhuizen hun capaciteit inzake opvang in de diensten Intensieve Zorg overschrijden en het is voor het UZ Brussel nu al overduidelijk dat al verder moet worden gekeken. Vanaf maandag 2 november start het UZ Brussel met de afbouw van alle niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg, zoals de overheidsfase 2B dat oplegt. De dringende én noodzakelijke zorg blijft doorgaan.

UZ Brussel start vanaf maandag 2 november met de afbouw van alle niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg, zoals de overheidsfase 2B dat oplegt. Let wel: de dringende én noodzakelijke zorg blijft doorgaan! CEO prof. Marc Noppen: “Het is zeer jammer dat de geschiedenis zich herhaalt, maar er is geen andere keuze: we moeten opnieuw de ‘gewone’, de niet-dringende zorg tijdelijk opschorten. Dat doen we zeer tegen ons goesting. Maar de toevloed van covid-patiënten laat ons geen andere keuze”.

Patiënten zullen zelf door het UZ Brussel worden gecontacteerd als hun afspraak of onderzoek wordt geannuleerd. Als criterium geldt dat afspraken worden geannuleerd die niet absoluut de komende twee maanden moeten plaatsgrijpen. Wie zelf twijfelt of zorg dringend dan wel noodzakelijk is, kan best overleggen met zijn of haar huisarts. Uiteraard kunnen patiënten de medische dienst waar ze worden behandeld contacteren en argumenteren waarom een consultatie en/of behandeling toch zou moeten doorgaan. In overleg kan dan worden beslist.

CEO prof. Marc Noppen: “Het UZ Brussel volgt uiteraard de fasen die de overheid oplegt en het bereidt zich daar telkens terdege op voor. Ziekenhuizen breiden dus hun IZ-capaciteit verder uit. Los van de logistieke uitdagingen is de bestaffing een echt knelpunt door ziekte (corona), quarantaines en te zware werklast. Het annuleren van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg moet toelaten medewerkers gemakkelijker te realloceren naar de covid-zones. Tegelijk intensifiëren we de interne opleidingen om bij reallocatie de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden”.

“Overschakelen naar fase 2B zal echter niet volstaan. We weten vandaag niet wat de overheid voorziet na fase 2B en alle cijferindicaties zijn overduidelijk: rond 10 november overschrijden de ziekenhuizen hun capaciteit inzake opvang in de diensten Intensieve Zorg. We overtreffen daarmee de piek van de eerste coronagolf en we moeten daarom voorbij fase 2B kijken. Daar bereiden we ons in het UZ Brussel nu al op voor. Dit is een harde tijd, voor de samenleving, voor iedereen die in de zorg werkt en voor onze patiënten. Maar laat ons eensgezind en daadkrachtig optreden en dan maken we kans dat we een rampscenario nog kunnen keren. Dat lukt enkel als we dat allemaal samen doen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?