UZ Brussel: Bezoek enkel mogelijk met Covid Safe Ticket

Het Brussels Gewest verplicht vanaf vrijdag 15 oktober het Covid Safe Ticket (CST) in alle ziekenhuizen voor bezoekers (vanaf 12 jaar) van een opgenomen patiënt. Deze regeling geldt dus ook in het UZ Brussel.

De invoering van het Covid Safe Ticket voor bezoekers heeft tot doel om de opgenomen patiënten, die per definitie kwetsbaarder zijn, te beschermen. Deze maatregel geldt al zeker tot 15 januari 2022. Het ziekenhuis is verplicht om elke bezoeker te controleren. De controleur kan alleen zien of u naar binnen mag of niet (een groen of rood scherm op de lezer). Hij of zij weet niet of dat het resultaat is van vaccinatie, een Covid-test, …

Op bezoek komen bij een gehospitaliseerde patiënt:

 • Kom binnen langs de hoofdinkom van het ziekenhuis.
 • Hou uw Covid Safe Ticket op de smartphone klaar voor controle, samen met uw ID-kaart.
 • De controle is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Bezoek is enkel mogelijk tussen 14 uur en 18.30 uur. Het ziekenhuis blijft aanraden om met max. twee mensen tegelijk langs te gaan. Op Covid-afdelingen is geen bezoek toegestaan.
 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in heel het ziekenhuis, ook voor wie een Covid Safe Ticket heeft.
 • Ontsmet uw handen en blijf afstand bewaren.

Wie hoeft geen Covid Safe Ticket voor te leggen?

 • Patiënten en eventuele begeleiders van patiënten voor een consultatie of onderzoek.
 • Patiënten en eventuele begeleiders op de Spoedgevallendienst.
 • Bezoekers die op het moment van de controle jonger zijn dan 12 jaar.
 • Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar (zij ontvangen voor bezoek aan de KidZ afdeling, Neonatologie, Materniteit een rode bezoekerskaart via de verpleegafdeling).
 • Bezoekers van patiënten die aan het einde van hun leven zijn aanbeland, palliatieve zorg krijgen of aan bepaalde aandoeningen lijden, na een beoordeling door de verantwoordelijke arts in het ziekenhuis.

Mogen kinderen mee op bezoek komen?

 • Kinderen mogen mee op bezoek komen, al vraagt het UZ om dit zoveel mogelijk te beperken.
 • Vanaf 12 jaar is wel een Covid Safe Ticket nodig.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?