UZ Brussel: Aantal opgenomen coronapatiënten voor het eerst stabiel

In het UZ Brussel worden momenteel 131 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Daarmee blijft dit aantal voor het eerst stabiel. Dat liet het ziekenhuis in de dagelijkse briefing weten.

Het gaat om 104 bevestigde coronapatiënten, 14 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone van het ziekenhuis liggen momenteel 27 patiënten waarvan 24 met bevestigde COVID-19-besmetting. Er werd ook één minderjarige opgenomen mt een COVID-19-besmetting.

"We streven allemaal samen naar het afvlakken van de curve van het aantal nieuwe besmettingen. De helling van de curve van bijkomende opnames in de COVID-zone in het UZ Brussel is op basis van de cijfers van vandaag voor het eerst wat afgezwakt. Ook de helling van de curve van opnames op de dienst Intensieve Zorgen stijgt minder snel. Goed nieuws is dat de helling van de curve van COIVD-19-patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten wel steiler wordt", aldus het UZ.

Toestroom coronapatiënten via de Spoedgevallendienst

Op woensdag 1 april werden op de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel 136 patiënten geregistreerd. 36 daarvan werden gehospitaliseerd. 17 van deze hospitalisaties waren COVID-19-gerelateerd.
Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de outbreak (status op 2 april om 8 uur)

    Totaal aantal COVID-19-positieve opnames  (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 192
    Totaal aantal COVID-19-positieve opnames op de dienst Intensieve zorgen: 37
    Totaal aantal COVID-19-positieve oonames van patiënten die ondertussen naar huis zijn: 77
    Totaal aantal COVID-19-positieve opnames van patiënten die ondertussen overleden zijn: 19

Ingebruikname van ‘medium care’ verpleegeenheid om bedden op IZ beschikbaar te houden

Van de 104 bevestigde coronapatiënten worden er vandaag 24 verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Daarmee is bijna de helft van de capaciteit voor de meest kritieke zorgen in de COVID-zone van het UZ Brussel bezet.

Om ervoor te zorgen dat de bedden op de dienst Intensieve Zorgen beschikbaar blijven voor patiënten die echt de meest kritische zorgen nodig hebben, met intubatie voor kunstmatige beademing of beademing in kunstmatige coma, neemt het UZ Brussel sinds vandaag een extra verpleegeenheid in gebruik voor ‘medium care’.

Deze COVID-19-verpleegeenheid doet dienst als tussenschakel tussen de verpleegeenheden voor niet-kritische zorgen en die voor de meest kritische zorgen. Hier worden patiënten verzorgd die het beter stellen na een verblijf op de dienst Intensieve Zorgen, maar nog niet naar een verpleegeenheid voor niet-kritische zorgen terug kunnen omdat ze nog wel niet-invasieve beademing nodig hebben.

Omgekeerd kan een coronapatiënt, die op een gewone verpleegeenheid achteruitgaat, maar nog niet in een kritieke toestand verkeert, verzorgd en nauw opgevolgd worden in deze ‘medium care’ eenheid. Om de nodige zorgen op deze ‘medium care’ eenheid te kunnen bieden werden hiervoor de afgelopen dagen extra verpleegkundigen en artsen opgeleid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?