Uittredende N-VA-raadsleden terug paraat in Halle

Maar liefst 14 uittredende N-VA-raadsleden zullen in oktober terug op de Halse lijst staan. Zes jaar geleden boekte N-VA Halle met een vernieuwde ploeg een groot verkiezingssucces. De nieuw verkozenen grepen hun kans en bouwden de voorbije legislatuur een pak dossier- en stielkennis op. Die kennis willen ze niet laten verloren gaan en ook na 14 oktober aanwenden om van Halle terug een aangename stad op maat van de Hallenaar te maken.

Rogier Lindemans begon als OCMW-raadslid maar is intussen al enkele jaren gemeenteraadslid. Hij is de zoon van Dr. Lindemans en zetelde in de commissie Financiën. Hij was o.a. actief rond BHV en de stadsbibliotheek. Zijn grootste passie is ruimtelijke ordening. Halle werd aan sneltempo volgebouwd en Rogier wil een ander beleid met meer open ruimte, meer groen en kwaliteitsvol wonen. 

Ook Nelly Lanis wil zich verder inzetten voor Halle. Nelly komt uit Essenbeek en strijdt voor het behoud van de vijversite. Daarnaast zet ze in op verkeersveiligheid. Mede dankzij haar inzet komt er volgend jaar een fiets- en voetgangersbrug over de A8 aan de kruispunten met de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg.

Sven Pletincx, voorzitter van Jong N-VA Halle, heeft ervaring als OCMW- en gemeenteraadslid. Sven is burgerlijk ingenieur en was de voorbije jaren enorm actief in de gemeenteraad. Hij verzet zich tegen de verloedering van onze stad waarvan de wildgroei aan allerhande soorten paaltjes een mooi voorbeeld is. Hij wil Halle terug zijn grandeur van vroeger geven waarbij er niet alleen geïnvesteerd wordt in nieuwe projecten, maar ook de bestaande infrastructuur netjes wordt onderhouden.

Benjamin Swalens is financieel en juridisch opgeleid en zit sinds een jaar in de OCMW-raad. Daar focuste hij zich vooral op de financiële kant van verschillende projecten zoals de extra kosten bij de realisatie van het sociaal restaurant. Hij wil meer groen en minder beton in Halle.

Brigitte Moyson is actief in de carnavalswereld. Ze wil zich verder engageren voor de Hallenaar en  vindt veiligheid een prioriteit. Brigitte wil ook meer groen in Halle.

Carine De Cock koos bewust voor de OCMW-raad om zich te kunnen bezighouden met sociale zaken. Carine werkt op dossiers rond het woonzorgcentrum, partnergeweld en oudermishandeling. Carine ijvert ook voor het Vlaams karakter van onze streek.

Kimberly Michel is afkomstig uit Lembeek maar woont op Sint-Rochus. Zij focust op veiligheid en wil Halle toegankelijker maken. Minder mobiele mensen moeten in Halle van dezelfde faciliteiten kunnen genieten als mensen die wél goed te been zijn.

Annick Jenquin was de afgelopen jaren actief in de OCMW-raad. Annick woont in Breedhout en was jarenlang actief in de Halse badmintonclub. Ook in Breedhout engageerde ze zich voor een bruisend dorpsleven.

Eerder maakte N-VA Halle al de top 5 en de lijstduwer bekend, stuk voor stuk raadsleden met al flink wat politieke kilometers op de teller.  Jeroen Hofmans is lijsttrekker, Joke Ots staat op 2, Wim Demuylder op 3, Marc Sluys op 4 en Dirk Van Heymbeeck op 5. Mark Demesmaeker duwt de lijst


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?