Daniel Fonteyne trekt Vlaams Belang-lijst in Galmaarden

De 52-jarige Daniel Fonteyne zal de lijst van Het Vlaams Belang in Galmaaren aanvoeren.

Fonteyne is leerkracht economie in het Gemeenschapsonderwijs in Lennik. Hij zetelt reeds sinds 2006 in de provincieraad. Van 2000 tot 2006  was hij ook gemeenteraadslid in Herne. 

Fonteyne legt een aantal concrete actiepunten op tafel voor de Pajotse gemeente. “Zo dient er op vlak van verkeersveiligheid een bijsturing te komen in het beleid. Vooral in de schoolomgeving is er nood aan een schoolstraat zoals dat reeds in andere gemeenten bestaat. Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen”, zegt Fonteyne.

In dezelfde lijn pleit het Vlaams Belang ook voor het aanpakken van het zwaar verkeer in het centrum. Maar ook het busvervoer kan volgens Fonteyne beter. Een betere afstemming met de drie omliggende gemeenten is echt noodzakelijk”, klinkt het.

Het Vlaams Belang schenkt natuurlijk ook aandacht aan haar kernthema’s. Zo wil ze een absoluut voorrangsbeleid voor eigen mensen in de sociale huisvesting. Hoewel er in onze regio 1.780 Belgen op de wachtlijst staan voor een sociale woning worden er 224 bewoond door niet-Belgen. Wij willen dan ook een absolute voorrangsregeling voor mensen die over onze nationaliteit beschikken. Daarenboven dient de kennis van het Nederlands als criterium te worden gehandhaafd. Het is pas door het spreken van een gemeenschappelijke taal dat we een gezond sociaal weefsel krijgen in de sociale woonbuurten. Dit zal de leefbaarheid in de hand werken en de vervreemding tegengaan”, aldus Fonteyne.

In dit kader beklemtoont Fonteyne dat 1 op 10 leerlingen in Galmaarden niet-Nederlandstalig is en dat steeds meer woningen worden verkocht aan niet-Nederlandstaligen. Fonteyne: Indien we niet dringend werk maken van een massief Vlaams woonbeleid, dreigt onze landelijke gemeente op termijn haar authentieke Vlaams karakter te verliezen. Dat mogen we nooit laten gebeuren.” 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?