Uitbreiding Sint-Elooiswijk kan tot 60 sociale woningen opleveren

LENNIK – De gemeente wil op een akker achter de Sint-Elooiswijk een nieuwe sociale woonwijk laten bouwen.  De grond is al eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij maar het is nog niet duidelijk hoeveel woongelegenheden er zullen komen.

Maandagavond werd op de gemeenteraad de voorlopige vaststelling van het RUP Sint Elooisberg goedgekeurd. Het  Studiebureau Arcadis kreeg de opdracht om het gebied te onderzoeken en in te plannen. Jo Van de Sype kwam naar de gemeenteraad om de mogelijkheden uit te leggen.

“Er kunnen achter de bestaande woonwijk van 12 ha nog eens 3,3 ha ontwikkeld worden. Theoretisch is er plaats voor 50 tot 70 wooneenheden. De provincie suggereerde om eerder naar de 40 wooneenheden te gaan en zeker niet naar het maximum van 70. De provincie suggereerde ook om een deel van het gebied weer om te zetten naar landbouw gebied maar dat kan als gevolg hebben dat er planschade moet betaald worden”, zegt Van de Sype.

Het studiebureau stelt voor om van de lagere bouwdichtheid gebruik te maken om meer groen te voorzien. “De huidige sociale wijk is eerder een eilandje omgeven door groen, met een beperkt aanbod aan gemeenschappelijk groen. Er zijn ook weinig speelmogelijkheden voor jongere kinderen.  Er is ook beperkte parkeerruimte voor bezoekers”, stelt Van de Sype vast.

Het uitbreidingsterrein is al voorbestemd voor bebouwing omdat er al een BPA bestaat. De rustige en groene omgeving staat borg voor een goede woonkwaliteit. Het ligt op amper één km van het centrum en langs een recreatief fietsroutegebied.  Als meer dan de helft van het gebied groen moet blijven kunnen er 50 à 60 wooneenheden gebouwd worden.  Er zijn maximum 3 bouwlagen mogelijk.

Linken met bestaande wijk

Het studiebureau stelt voor om veel doorsteekjes voor voetgangers en fietsers te voorzien. Nieuwe pleintjes kunnen ook voor de bestaande wijk als ontmoetingsplaats dienen.

Timing

Na de goedkeuring van de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad kan er binnen de twee maanden een infomoment gehouden worden.  Dan volgt er een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Dan wordt het project besproken op de GECORO dat ook de bezwaren behandeld. Nadien kan het RUP definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De Vlaamse Overheid heeft de verplichting, om een Milieu Effecten Rapport te laten opmaken, opgeheven.

Oppositie

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²) wilde weten of er al een beslissing is genomen over de bouwdichtheid van het project. De Cuyper vreest ook dat de bouwhoogte de open ruimte zou beknotten.  Volgens Jo Van de Sype er is nog geen definitieve beslissing genomen over de bouwdichtheid. Er komt een mix van gebouwen met verschillende hoogtes geïntegreerd in het landschap. In ieder geval is de maximum bouwhoogte 10 meter. Ook het aantal koop- of huurwoningen of sociale bouwgronden ligt nog niet vast. Dat moet nog met de Sociale Huisvestingsmaatschappij besproken worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?