Uitbreiding Lenniks wachtbekken wellicht voor 2018

De provincie hoopt in 2018 te kunnen beginnen met de uitbreiding van het wachtbekken langs de Molenbeek. Het wachtbekken werd oorspronkelijk door het Vlaams Gewest aangelegd om regenwater van de gewestweg N282 te bufferen. De gemeente hoopte het ook te kunnen gebruiken om wateroverlast in Gaasbeek te voorkomen maar langs het wachtbekken ligt de beek daarvoor nu te diep.

In 2012 vroeg de gemeente Lennik aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant om de mogelijkheid te onderzoeken om in het bestaande AWV-bufferbekken aan de A. Algoetstraat ook water van de Molenbeek te bufferen.

“Dit project werd uitgewerkt door onze dienst waterlopen en in 2014 werd een ontheffing van de Milieu-Effecten-Rapport (MER)-plicht aangevraagd. Deze werd echter niet verkregen. Ondertussen werd door de gemeente een aantal initiatieven ivm waterzuiveringsprojecten genomen en kan, na verder constructief overleg met de betrokken instanties, het project toch opgestart worden”, zegt Frank Ilsbroux, persverantwoordelijke van de provincie.

De volgende stappen die genomen moeten worden, zijn een nieuwe aanvraag tot MER-ontheffing en een bouwaanvraag. De uitvoering blijft momenteel voorzien in 2018.

De reden waarom er initieel geen ontheffing van de MER-plicht is toegestaan is dat het huidige wachtbekken door het Vlaams Gewest is aangelegd in natuurgebied en dat er daar toen al een uitzondering voor moest gemaakt worden. Van de gemeente werden daarom milieucompensaties verwacht.

Zie ook:

MER vertraagt wachtbekken

wachtbekken nog niet voor morgen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?