Onderzoek MER vertraagt optimaliseren Lennikse wachtbekken

LENNIK – De provincie wil het water van de Molenbeek bufferen in het wachtbekken langs de Algoetstraat. Maar het is sinds het najaar 2013 wachten op de opheffing van de verplichting om daar over een Milieu-effecten-rapport aan te vragen.  

Het wachtbekken werd tijdens de werken aan de doortocht van Lennik aangelegd door het Vlaams Gewest. Het was eigenlijk alleen maar de bedoeling om het regenwater van de gewestweg te bufferen. Het bekken ligt hoger dan de naastgelegen Molenbeek waardoor het niet kon helpen bij het voorkomen van overstromingen van de waterloop, die dan weer onder de bevoegdheid van de provincie viel.

De provincie werd bereid gevonden om de buffer­capaciteit te verhogen, van 2.000 naar 12.500 kubieke meter. Omdat het terrein, waarop het bufferbekken gebouwd werd, een stuk lager ligt dan de straat, is het mogelijk om het in zijn geheel in te richten als over­stromings­gebied. Daarvoor moet langs de waterloop een nieuwe dijk gebouwd worden. Op twee plaatsen wordt die dijk over een lengte van ongeveer tien meter verlaagd. Als het waterpeil in de beek stijgt, stuurt een regelconstructie met een knijpopening een deel van het water naar het over­stromings­gebied. De afwaartse verlaging werkt als noodoverlaat van het gebied.

MER

Op 23 april 2013 heeft de provincie­raad van Vlaams-Brabant het bestek en de opdrachtdocumenten voor de uitbreiding van het overstromingsgebied Algoetstraat te Lennik goedgekeurd. Omdat het terrein, waarop de werken moeten uitgevoerd worden, volgens het gewestplan de bestemming 'natuurgebied' heeft, is het project MER-plichtig.  “De deputatie besloot op 2 mei 2013 om voor dit project een verzoek tot ontheffing van project-milieueffectrapportage in te dienen en een studiebureau aan te stellen om de ontheffingsaanvraag op te stellen. Op 1 augustus 2013 werd de opdracht toegewezen aan nv Enviro+ uit Roeselare. Ondertussen is de ontheffingsaanvraag opgesteld en ingediend bij de dienst MER, maar de ontheffing is nog niet verleend. Zodra de provincie de ontheffing ontvangen heeft, vraagt zij de stedenbouwkundige vergunning aan.”

Natuur en Bos

Uit goed ingelichte bron vernemen we dat het Agentschap Natuur en Bos bezwaren formuleerde omdat het gebied op het gewestplan is ingekleurd als natuurgebied. Bij de provincie verwachten ze na de vakantie een doorbraak in het dossier.

Begrazing

Op de jongste gemeenteraad vroeg raadslid Bruno Moens (N-VA - Lennik²) wanneer er weer een begrazing wordt voorzien in het natuurgebied van het wachtbekken. Volgens milieuschepen Heidi Elpers doet de vorige schapeneigenaar het niet meer. “Er zijn andere 6 kandidaten en onze administratie is er mee bezig.”. De schepen kon niet zeggen wanneer er weer schapen of ezels zullen grazen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?