Tweede wandeldag ten voordele van BEDNET vzw

De mensen van “Samen Helpen Galmaarden” hebben alles uit de kast gehaald om deze wandeldag tot een succes te maken. Vanaf 7u30 konden de vroege vogels reeds op stap voor een tocht van 6, 9, 18 of 35 km.

Vandaag was tevens de officiële inhuldiging van de rode en zwarte ringmuswandeling. De heer Johan Cardoen werd bereid gevonden om de inleiding op zich te nemen terwijl Burgemeester Pierre Deneyer voor de officiële afwerking kwam zorgen. Met het doorknippen van het lint werden de nieuwe wandelingen geopend.

“Zoals jullie weten adopteerde de gemeente Galmaarden reeds in 2009 de ringmus in samenspraak met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei om het project “herwaardering van de akkervogel” te ondersteunen. Het was wijlen schepen Paul Cardoen, ook veel te vroeg uit ons midden weggenomen door kanker, die destijds dit project van nabij heeft opgevolgd. Mede als eerbetoon aan Paul wordt de toen ingerichte “Ringmuswandeling Wit” nu uitgebreid met een bewegwijzerde RODE en ZWARTE LUS op initiatief van Samen Helpen Galmaarden.”

De inkomsten van deze wandeldag gaan integraal naar het “goede doel” namelijk  vzw Bednet.

Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen uit de derde kleuterklas, de basisschool of het secundair onderwijs via het internet in hun eigen klas les kunnen blijven volgen wanneer ze ten gevolge van ziekte, ongeval of operatie lange tijd van school afwezig moeten blijven. De klas ziet de afwezige leerling op een computerscherm, het zieke kind kan via een bestuurbare camera van op afstand de lessen volgen of zelfs met klasgenoten praten.

Zo is een noodgedwongen afwezig kind toch mee en blijft het contact met de klasvrienden levend!

Meer info www.bednet.be.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?