Sacramentsprocessie in zonovergoten Bever

Zondag na de mis van 10 uur ging de Sacramentsprocessie uit in het landelijke Bever. Het was een gezamenlijk initiatief van de parochies van Bever, Galmaarden en Tollembeek.

Onder aanvoeren van de muzikanten van de koninklijke fanfare Sint-Pieters-Herleving uit Sint-Pieters-Kapelle werd koers gezet naar de kapel in de Kamstraat. Daar was het tijd voor een kort gebedsmoment. Naast verschillende vaandels en groeperingen was ook de eeuwenoude relikwie van het Heilig Kruis aanwezig.

Is zo’n Sacramentsprocessie nog van deze tijd?

“Bij een Sacramentsprocessie plaatsen we een grote Hostie in een monstrans, een gouden hostiehouder en gaan we door onze straten. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we met de Heer op stap gaan. Biddend vergezellen we Hem en we vertrouwen aan de Heer ons dorp, de mensen van onze straten, toe. Misschien is het door de verkeersdrukte en de kleine groep kerkbetrokkenen niet meer in elke plaats mogelijk om het hele dorp te doorkruisen met een Sacramentsprocessie”, zegt pastoor Penne. “Ik ben dankbaar dat het in Bever kan en dat we nog heel wat mensen bij elkaar krijgen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?