Tramongevallen dalen voor het vijfde opeenvolgende jaar

De MIVB tekende in 2020 een belangrijke daling op van het aantal ongevallen waarbij een tram betrokken was. Een dalende tendens die jaar na jaar wordt bevestigd. Om op dezelfde weg verder te kunnen gaan, vraagt de MIVB alle weggebruikers extra aandachtig te zijn als ze de tramsporen naderen. Zeker nu de herfst is aangebroken, de bladeren vallen en het sneller donker wordt.

Het aantal verkeersongevallen waarbij een tram van de MIVB betrokken was, daalde met 30% tussen 2019 en 2020. Een dalende tendens die nog wordt benadrukt door de coronacrisis waarbij het aantal verplaatsingen afnam tot het strikt noodzakelijke. Ook al daalde het aantal kilometer dat de tram aflegde in 2020 met 7,76 % ten opzichte van 2019, toch blijft de vermindering van de ongevallen met een tram aanzienlijk en bevestigt ze de goede resultaten van de voorbije jaren. Sinds 2016 blijft het aantal tramongevallen dalen. Dit is uitstekend nieuws en het resultaat van talrijke acties die de MIVB en haar personeel ondernamen om het openbaarvervoersnet en de omgeving veiliger te maken. 

Meer waakzaamheid voor de zwakke weggebruikers

De MIVB betreurde in 2020 27 ongevallen waarbij een tram en voetgangers betrokken waren en 19 aanrijdingen met fietsers. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde daling van 30% ten opzichte van 2019, ondanks een toename van het aantal fietsers en het opduiken van nieuwe vervoermiddelen die soms weinig zichtbaar zijn vanuit een stuurpost en voortdurende waakzaamheid vergen van de MIVB-bestuurders en -bestuursters. Sinds 2016 daalt het aantal tramongevallen continu, met 52 ongevallen met een tram en een voetganger in 2016, 45 in 2017, 39 in 2018 en 38 in 2019, 27 in 2020.

De herfst is terug en het leven in de stad ook

Deze goede resultaten nemen niet weg dat bewustmakingscampagnes nog altijd belangrijk zijn. In het begin van de herfst zijn de sporen gladder door vallende bladeren, waardoor de trams nog moeilijker kunnen remmen. Er is ook minder zichtbaarheid naarmate de dagen korter worden. Daarom dringt de MIVB er bij haar personeel op aan extra waakzaam te zijn en de andere weggebruikers eraan te herinneren voorrang te verlenen aan de tram, die een veel grotere remafstand heeft dan een voertuig op banden. Dit jaar kwam er een extra risicofactor bij door de geleidelijke terugkeer van het leven in de stad: velen zijn niet langer gewoon om zich in de stad te verplaatsen en moeten dus weer wennen aan de aanwezigheid van trams. In een context waarin het verkeer toeneemt en er opnieuw leven in de brouwerij is, moet iedereen op zijn hoede zijn bij het naderen van een tram.

Zes olifanten

Een tram die 40 km/u rijdt, heeft 40 meter nodig om te stoppen. Dat is minstens een keer zijn lengte. Bovendien kan een tram niet van zijn sporen afwijken om een hindernis te ontwijken. Om deze redenen hebben trams voorrang op andere weggebruikers. De MIVB wil de andere weggebruikers, in het bijzonder de zwakkere, meer kwetsbare weggebruikers, hierop attent maken. De vervoersmaatschappij wil de aandacht trekken en de bewustwording vergroten met een ludieke afbeelding van de remweg van een tram, die overeenkomt met die van een kudde van zes olifanten.

“De tram heeft voorrang om technische en veiligheidsredenen, aangezien deze niet zo snel kan stoppen als een voertuig op banden. Daarom is het belangrijk dat fietsers opzij gaan als er een tram aankomt en dat voetgangers de verkeerslichten respecteren. Achter een tram gaat soms een andere tram schuil. Je moet dus goed opletten als je tramsporen oversteekt. Bovendien is de frequentie op het tramnet zo hoog dat het niet nodig is te lopen. Je wacht beter 5 minuten op een volgende tram dan jezelf in gevaar te brengen”, herinnert Amal Kammachi, risk & safety manager bij de tram.

De MIVB ondernam nog tal van andere acties om haar net nog veiliger te maken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opleiding van bestuurders in defensief rijden en ongevallenpreventie. Bovendien wordt systematisch gebruik gemaakt van akoestische waarschuwingssignalen bij elke aankomst op en elk vertrek aan een halte, en worden op gevoelige plaatsen aanpassingen aangebracht (wegmarkeringen, zwaailichten, chicanes, enz.).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?