Touring: "Belg wil niet weten van stadstol"

Uit een nieuw onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat bijna 67% van de Belgen niet wil betalen voor het gebruik van hun voertuig in plaats van voor de aanschaf en het bezit ervan via de huidige belastingen. Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de voertuigbestuurders. Op voorwaarde dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten.

Stadstol

Een meerderheid van de Belgen ziet een stadstol niet zitten. “Zelfs in Brussel is een meerderheid van 57% tegen. In Wallonië gaat het om 72% en in Vlaanderen om 65%. Het is dus zeker geen populaire maatregel”. Maar wat zouden de mensen dan doen wanneer de overheid dit toch zou invoeren?

 • 55% zou de stad minder bezoeken (Vlaanderen 59%, Wallonië 52% en Brussel 34%)
 • 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken
 • 25% zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties
 • 15% zou werk zoeken buiten de stad
 • en slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen

Personen die gewoonlijk het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer duiden vaker aan alternatieve vervoermiddelen te zullen inschakelen bij het invoeren van een stadstol.

Kilometerheffing

Wanneer we spreken van een (slimme) kilometerheffing waarbij men betaalt per gereden kilometer mogelijks in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van locatie (welk type weg) en tijd (tijdens of buiten de spits) zien we een meer genuanceerde mening. “Dan gaat een kleine meerderheid van 57% wel akkoord met de invoering. Echter, er zijn grote verschillen tussen de gewesten: Vlaanderen 61%, Wallonië 49% en Brussel 44%”.

 • Voor 51% van de Belgen die pro zijn, moet dat zeker samengaan met het schrappen van de andere bestaande belastingen op autoaanschaf en bezit.
 • Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan meer weigerachtig tegenover rekeningrijden.
 • Verder valt het op dat een meerderheid van 64% van de Belgen een vorm van kilometerheffing niet ziet als oplossing voor de files.
 • Bij een eventuele invoering ervan wil 66% dat dit federaal gebeurt en dus niet per gewest.

Hoe zouden voertuigbestuurders zich aanpassen bij de invoering van een kilometerheffing (meerdere antwoorden mogelijk)?

 • 41% zou betalen bij gebrek aan andere opties
 • 26% zou zich via andere (goedkopere) wegen verplaatsen
 • een kwart zou minder met de auto rijden
 • 25% zou zich op een ander tijdstip verplaatsen (spitsmijden)
 • 20% zou een alternatief vervoermiddel zoeken

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?