"Tour de France 2019" - doortocht Roosdaal

Op zaterdag 6 juli zal de Tour de France door het Pajottenland trekken en zo ook gedeeltelijk over het grondgebied van Roosdaal. Om onaangename verrassingen te vermijden bij bewoners, handelszaken, … langs en in de omgeving van het parcours, verspreidt het gemeentebestuur nu reeds relevante informatie.

Op zaterdag 6 juli 2019 zal de  eerste rit van de Ronde van Frankrijk 2019 starten in Brussel (www.brusselsgranddepart.com/letour/nl) én tijdens het eerste wedstrijduur ook over het grondgebied van de gemeente Roosdaal rijden. Dit zal gedurende enkele uren een zware impact hebben op de mobiliteit en op de bereikbaarheid van heel wat straten, handelszaken, activiteiten … . Het is dan ook zeer belangrijk om nu reeds de nodige voorzorgen te nemen indien u zelf een bewoner/handelaar bent langs het parcours of in de ruime perimeter errond.

De karavaan zal vanuit Lennik via de Lombeeksesteenweg Roosdaal binnenrijden op de Koning Albertstraat, deze wordt volledig gevolgd (door het centrum van O.L.V.-Lombeek) tot aan het kruispunt Belle-Alliance, waar de N8 links opgereden wordt richting Ninove.

De voorziene timing is als volgt:

Om 9u50 wordt het parcours volledig afgesloten (zie verder);

Ruim voor de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de publiciteitskaravaan reeds zijn opwachting in Roosdaal: vanaf 10u45 zullen de eerste wagens passeren, het einde van de publiciteitskaravaan is voorzien rond 11u20;

Tussen de publiciteitskaravaan en de eigenlijke wielerwedstrijd is er een onderbreking van ongeveer 1u15, gedurende deze ganse periode blijft het parcours volledig afgesloten omdat voortdurend allerhande wagens van pers, organisatie, … zullen passeren;

De wedstrijd zelf zal rond 12u40 Roosdaal binnenrijden en het grondgebied van Roosdaal verlaten rond 13u00;

Pas na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan (van ploegwagens/ordediensten/organisatie/pers ) zal het parcours opnieuw opengesteld worden omstreeks

Tijdens de ganse duur (van 9u50 tot 13u15) wordt het parcours (Koning Albertstraat en N8) volledig afgesloten en worden ook alle zijstraten die op het parcours uitkomen afgesloten. Waar mogelijk worden lokale omleggingen voorzien. Het verkeer op de N8 komende vanuit de richting Brussel zal reeds aan het kruispunt Eizeringen (N8 – N285) verwittigd worden en zal ten laatste op het kruispunt met de Daalbeekstraat/Ramerstraat de N8 moeten verlaten. Verkeer op de N8 komende uit Ninove zal eveneens onmogelijk zijn, vermits de parcours op grondgebied Ninove de N8 blijft volgen tot aan het kruispunt met de N45 in Voorde.

Bij deze doet de gemeente nu reeds een oproep aan alle bewoners, handelaars, verenigingen… om op basis van bovenstaande informatie een inschatting te maken of uw activiteiten op die dag zullen beïnvloed worden en of het nodig is om speciale maatregelen te voorzien (bvb. uitzonderlijk sluiten van de handelszaak, voertuigen parkeren buiten de perimeter, voorziene leveringen-werkzaamheden-evenementen afzeggen of uitstellen, …).

Animatie rond de doortocht

Tot slot ook nog dit: de organisatie van de Ronde van Frankrijk hanteert zeer strenge regels met betrekking tot de organisatie van evenementen en animatie in de rand van de doortocht van de tourkaravaan.

Alle activiteiten (behalve de loutere privé-initiatieven op uw eigen terrein) moeten aan de organisator van de Ronde van Frankrijk gemeld worden door middel van een contactfiche en er is een “gids voor de parcoursgemeenten” beschikbaar waarin uitgebreid wordt omschreven wat wel en niet toegelaten is .

De contactfiche en de gids zijn op aanvraag beschikbaar bij de dienst Welzijn en Vrije Tijd (welzijn@roosdaal.be of 054 89 13 50). Bovendien heb je voor je evenement mogelijks ook nog gemeentelijke toelatingen nodig, daarom is uitermate belangrijk om niet langer te wachten om deze ook te melden via activiteiten@roosdaal.be .


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?