Tot 8 jaar anciënniteit voor wie privé ruilt voor onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt een overstap naar het onderwijs financieel aantrekkelijker. Concreet zal je tot 8 jaar anciënniteit kunnen meenemen als je vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. "Een gevoelig voordeel, dat kan oplopen tot meer dan € 300 netto extra per maand in vergelijking met de huidige situatie. We willen mensen verleiden om de overstap naar het onderwijs te maken", zegt Weyts. "Door anciënniteit beter te honoreren willen we meer nieuwe leerkrachten aantrekken. En door interessante profielen aan te trekken, verhogen we de kwaliteit van het onderwijs".

Zij-instromers die de privésector ruilen voor het onderwijs kunnen nu alleen anciënniteit meenemen voor specifieke vakken in het TSO en het BSO. Bovendien zijn hieraan strenge voorwaarden verbonden. Zo moeten veel enthousiaste kandidaten met een interessant profiel financieel inleveren als ze voor een klas gaan staan. De situatie draagt volgens Weyts bij tot het lerarentekort.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt een overstap naar het onderwijs nu financieel aantrekkelijker. Vanaf volgend schooljaar zal je tot 8 jaar anciënniteit kunnen meenemen als je vanuit de privésector overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Concreet gaat het dan om de vakken Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, Wiskunde, bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands en handelscorrespondentie Frans. Het is niet langer beperkt tot enkel het TSO en het BSO: ook het ASO en zelfs het lager onderwijs komen in aanmerking, want er wordt ook gezocht naar onderwijzers.

Zijinstromers die overstappen naar een ASO-school kunnen voor het eerst anciënniteit laten valoriseren. In het TSO en BSO zal men nu nog meer anciënniteit kunnen meenemen.  "De praktijkervaring van deze mensen op de arbeidsmarkt kan een enorme meerwaarde zijn voor de leerlingen. Deze ingreep maakt een gevoelig verschil. Voor een nieuwe onderwijzer met 8 jaar anciënniteit op de teller kan deze maatregel ongeveer € 220 extra netto per maand betekenen. Voor een master in de wiskunde die 8 jaar anciënniteit heeft opgebouwd kan het voordeel oplopen tot iets meer dan € 300 extra netto per maand", aldus Weyts.

"Mensen kiezen voor het onderwijs omdat ze hun passie willen doorgeven aan jonge mensen: het gaat hen niet om grote geld", zegt Weyts. "Maar het schrikt natuurlijk wel af als je al je opgebouwde anciënniteit moet loslaten. We willen drempels wegwerken voor mensen die al een tijdje aan de slag zijn in de privésector en serieus nadenken over een overstap naar het onderwijs. In deze coronatijden zijn er misschien wel extra veel mensen die een carrièrewending overwegen. Met deze maatregel willen we hen in de verleiding brengen om te kiezen voor de klas. Zo versterken we ook de onderwijskwaliteit".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?