Tijdelijke bureelcontainers voor Belfius bank op Heldenplein

De Belfius bank in Herne verbouwt weldra zijn kantoren. Rekening houdend met de veiligheid en de nabijheid van de bestaande kantoren verhuist de bank tijdelijk naar bureelcontainers die aan de overzijde van de straat, op het Heldenplein, komen te staan.

Aangepaste inplanting

In eerste instantie wenste Belfius Bank nv de bureelcontainers te plaatsen op het voetpad, langs de rand van de rijbaan van de huidige vestiging. Het gemeentebestuur kon gelet op de verkeersveiligheid niet instemmen met het voorliggende scenario en drong, ondanks het gunstig advies van de gewestelijke wegbeheerder, aan bij de opdrachtgevers om een aangepaste inplanting te voorzien. In samenwerking met alle betrokken diensten en de opdrachtgever werd finaal een veiligere locatie gevonden die toch in de nabijheid van de bestaande vestiging is gelegen, nl. het Heldenplein.

 Plaatsing

 Op zaterdag 21 april worden de containers geplaatst. Voor het leveren van de containers maakt de aannemer gebruik van een mobiele kraan.  Om veiligheidsredenen dient de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het Heldenplein afgesloten te worden voor alle gemotoriseerd verkeer (van 7u tot 19u). Deze tijdelijke locatie wordt gebruikt tot 30 oktober 2018. Daarna gaat het vernieuwde bankfiliaal terug open.

 Omleiding

Het plaatselijk verkeer wordt in zuidelijke richting omgeleid van Ninoofsesteenweg via Heldenplein naar Edingsesteenweg. In noordelijke richting kan het plaatselijk verkeer van Edingsesteenweg via Kerkstraat en Kapellestraat naar Ninoofsesteenweg. Het vrachtverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de as Centrum, Lindestraat, Van Cauwenberghelaan, Steenweg Asse, Langestraat en Ninoofsesteenweg. De aannemer van de werken verwittigt de bewoners van afgesloten straten per brief.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?