Ternat maakt kerkhoven groener

In navolging van onder andere Dilbeek heeft ook de gemeente Ternat beslist om de kerkhoven te gaan ingroenen. De beslissing komt er na het verbod van het gebruik van pesticiden.

"Begraafplaatsen zijn moeilijke locaties als het gaat over onkruidvrij beheer. Veel burgers reageren erg gevoelig wanneer het gaat over de netheid en onderhoud op de begraafplaats", klinkt het bij de gemeente Ternat. "Wanneer onkruiden manueel verwijderd moeten worden kost dit veel tijd, geld en moeite. Met het zaaien van gras krijgen de onkruiden geen kans meer te groeien. Het maaien van grasperken is niet zo tijdrovend als het manueel verwijderen van onkruiden."

Volgens milieuambtenaar Jurgen Thiebaut gaat de omvorming vlot verlopen. "Aangezien er een vaste ondergrond reeds aanwezig is, zullen we daar gebruik van maken en deze aanwenden als stevige ‘ fundering’ . De reeds aanwezige grondlaag word 10 cm omgewoeld en daarna genivelleerd . Daarna word het gras gezaaid en daarop een klein laagje potgrond aangebracht. Tenslotte zal met een bol alles worden afgewerkt."

Arbeiders zijn intussen gestart met de ingroeningswerken aan het kerkhof van Wambeek. Ternat denkt bovendien op termijn aan de inplanting van waardevolle bomen, bodembedekkers en een bloemenweide ( insectenhotel ).

Archief

Lees ook : Dilbeek maakt kerkhoven groener


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?