Ternat heropent historische trage weg tussen twee watermolens

De gemeente Ternat zet volop in op trage wegen. De recente realisaties in de vallei van de Steenvoordebeek zijn hier een mooi voorbeeld van. Het gebied tussen het centrum van Ternat en het centrum van Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) wordt ontsloten voor zowel recreatief als functioneel gebruik. Daar waar natuur en erfgoed elkaar de hand reiken …

Wat vooraf ging

Ternat zet volop in op het verbinden van groenplekjes in de vallei van de Steenvoordebeek, gelegen tussen het centrum van Ternat en het centrum van Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek). Samen met de verschillende bewoners langsheen het traject werden de mogelijkheden bekeken om aan landschapsherstel te doen en het landschappelijk erfgoed in volle glorie te laten zien. Aankopen van gronden, verplaatsen van voetwegen, heraanplanten van bomen, het inrichten van rustpunten … Allemaal acties die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de trage weg in een landschappelijk waardevol gebied.

Opening van de trage weg

De historische trage weg tussen de watermolen van Neeralfene en de watermolen van Opalfene langs de Steenvoordebeek werd heropend en op zaterdag 17 oktober officieel ingewandeld ter gelegenheid van de Dag van de Trage Weg. De weg tussen de twee watermolens was al te zien op de Atlas der Buurtwegen (1841), maar raakte in verval. De gemeente Ternat pakte de verbinding, samen met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Ternat en Provincie Vlaams-Brabant, onder handen en het resultaat mag er zijn: een stukje historische trage weg is opnieuw toegankelijk. Een groenlint verbindt twee getuigen van erfgoed met elkaar.

De toekomst: rustplekjes

De trage weg zal nog doorgetrokken worden zodat het volledige traject van het centrum van Ternat naar Sint-Martens-Bodegem toegankelijk wordt. Bovendien zal de site van de spaarvijver aan de Neeralfenemolen – aangekocht door de Vlaamse Milieumaatschappij – ingericht en toegankelijk gemaakt worden. Het wordt een extra groen rustplekje met picknickbanken en vissteigers. Ook de geboorteboomgaard van Ternat, gelegen op het traject van de trage weg, wordt onder handen genomen. Extra picknickbanken,een diversere beplanting en een aangepast beheer, maken deel uit van de opfrissing van deze plek. Deze twee rustplekjes krijgen er bovendien nog een broertje bij: aan de Heirbaan ter hoogte van de Opalfenemolen wordt een bijkomend rustplek gecreëerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?