Ternat geeft (oorlogs)gedenktekens onderhoud

TERNAT - Het gemeentebestuur van Ternat heeft in aanloop naar Allerheiligen en 11 november enkele werkkrachten van 3Wplus ingeschakeld voor het reinigen en het voorzien van een onderhoudslaag van enkele (oorlogs)gedenktekens.

Onder meer het kruisbeeld met Christusfiguur op het kerkhof van Sint -Katherina -Lombeek en Ternat, het oud-strijdersmonument in Sint- Katherina- Lombeek en het oorlogsmonument aan de kerk van Ternat worden onder handen genomen.

Wat is Monumentenploeg 3Wplus :

De monumentenploeg van 3Wplus verricht allerlei onderhoudswerken in en rond (al dan niet beschermd) bouwkundig erfgoed (kerken, kerkhofmuren, kapellen, kastelen, herenhuizen, grafzerken, oorlogsmonumenten, enz.). 3Wplus Sociale Werkplaats beschikt over 3 ploegen van vijf arbeiders die elk begeleid worden door een instructeur. Openbare besturen, kerkfabrieken, scholen, verenigingen en privé-instanties die bouwkundig erfgoed bezitten of beheren kunnen een beroep doen op de Monumentenploeg. Door tijdig de noodzakelijke onderhoudswerken aan waardevol patrimonium uit te voeren, kan vermeden worden dat er later onnodige, dure financiële ingrepen nodig zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?